Leer in deze interactieve training het omstaanderseffect te doorbreken. We reiken interventiestrategieën aan om effectief te reageren op ongewenst gedrag in verschillende contexten.

Professionals

Vrijdag 9 december 2022, van 9.30 tot 12 uur.

Ellipsgebouw -  zaal 0.A.09, Koning Albert II Laan 35, 1030 Brussel

25 euro

Op de bus, in de supermarkt, op het speelplein, in de school, jeugdvereniging of sportclub: iedereen krijgt wel eens te maken met ongewenst gedrag, met discriminerende of racistische uitspraken. Toch blijven we vaak passief als getuige van ongewenst gedrag.

Tijdens deze training:

  • leer je wat het omstaanderseffect is en wat het moeilijk maakt om als omstaander te reageren op ongewenst gedrag
  • staan we stil bij de verschillende stappen in het beslissingsproces om al dan niet te interveniëren
  • leer je vijf strategieën inzetten om veilig en effectief te reageren op ongewenst gedrag in concrete situaties in jouw onmiddellijke omgeving.
Agentschap Integratie en Inburgering
Faden Durgun

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.