Deze vorming wordt digitaal gegeven

Samenwerken in diversiteit in de kinderopvang. 

Onthaalhouders, kinderopvangbegeleiders.

Woensdag 21 oktober 2020, van 19 tot 21.30 uur.

Digitaal (via MS Teams)

Gratis

Hoe divers is de groep kinderen die jij opvangt? Werk je met ouders en kinderen met verschillende herkomsten? Ervaar je soms misverstanden of loopt de samenwerking soms moeilijk? Of ben je benieuwd hoe je ouders en kinderen met andere achtergronden meer kan betrekken in de opvang?

Onze consulenten integratie Stijn en Dilek leren je de basiselementen om met een cultuursensitieve houding in de kinderopvang te staan.

Je ontdekt

  • hoe je kan omgaan met cultuurgebonden vragen en problemen,
  • hoe je ouders meer kan betrekken bij de kinderopvang,
  • hoe je je verbale en non-verbale communicatie kan versterken,
  • hoe je zelf (on)bewust omgaat met mensen met verschillende culturele achtergronden.
Agentschap Integratie en Inburgering
Stijn Tondeur en Dilek Durmaz

Feedback 

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.