Deze vorming biedt een kader aan om te werken aan een krachtige samenwerking tussen ouder en school.

Leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, schooldirecties, CLB-medewerkers en andere geïnteresseerden vanuit het onderwijsveld

Woensdag 28 april 2021, van 13.30 tot 16.30 uur.

We bieden deze vorming op digitale wijze aan. Dit gebeurt via ‘Microsoft Teams’, u kan deze tool gratis downloaden. Enkele dagen vóór de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

25 euro

Ouders en scholen zijn partners in wat kinderen leren. Dat vraagt een goede samenwerking tussen beide partijen.

Ouders moeten betrokken zijn bij het onderwijs van het kind en de school heeft best een goed contact met de ouders van haar leerlingen. Dit beïnvloedt het leren op een positieve manier. Maar wat doe je als school wanneer je merkt dat de samenwerking niet zo gemakkelijk gaat?

Deze vorming biedt een kader aan om te werken aan een krachtige samenwerking tussen ouder en school.

Agentschap Integratie en Inburgering
Wim Stevens

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.