Deze vorming biedt een kader aan om te werken aan een krachtige samenwerking tussen ouder en school.

Leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, schooldirecties, CLB-medewerkers en andere geïnteresseerden vanuit het onderwijsveld

Woensdag 16 september 2020, van 9.30 tot 12.30 uur.

Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt - A-Blok, lokaal A01.17

50 euro

Ouders en scholen zijn partners in wat kinderen leren. Dat vraagt een goede samenwerking tussen beide partijen.

Ouders moeten betrokken zijn bij het onderwijs van het kind en de school heeft best een goed contact met de ouders van haar leerlingen. Dit beïnvloedt het leren op een positieve manier. Maar wat doe je als school wanneer je merkt dat de samenwerking niet zo gemakkelijk gaat?

Deze vorming biedt een kader aan om te werken aan een krachtige samenwerking tussen ouder en school.

Agentschap Integratie en Inburgering
Wim Stevens

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.