Eerste online sessie uit het tweeluik ‘Polarisatie op de stoep van het lokaal bestuur’.

Voor beleidsmakers en praktijkwerkers (van lokale besturen in de provincie Antwerpen) die zich een bredere kijk op polarisatie eigen willen maken.

Donderdag 29 april 2021, van 13 tot 16 uur.

Online via Google Meet

Gratis

Tegengestelde standpunten horen bij een open democratie. Polarisatie is heus niet zo abnormaal. Maar soms escaleert de discussie in wijken, in verenigingen en op online fora en krijg je spanningen. Hoe pak je dat aan?

Tijdens deze online sessie duiden we hoe polarisatie tot stand komt en reiken we methodes aan die een mogelijke escalatie kunnen counteren.

Agentschap Integratie en Inburgering
Ellen De Broyer

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.