Een kader voor een concrete aanpak van agressie op de werkvloer.

Leidinggevenden (3 DIVO’s en 2 lokaal coördinatoren per regio)

Woensdag 13 november 2019, van 09.30 tot 16.30 uur.

Herman Teirlinck, Havenlaan 88, 1000 Brussel, zaal 01.45 Hugo Claus

Gratis

"Deze opleiding reikt aan leidinggevenden een kader aan voor een concrete aanpak van agressie op de werkvloer. Het gaat zowel om de preventie van agressie als het aanleren van een gepaste houding en effectieve interventies om beter om te gaan met agressief gedrag en het opvangen van medewerkers die slachtoffer werden van een agressie-incident.

Beknopte inhoud:
- preventie van agressie op organisatieniveau
- het agressie-incident: ontstaan, fasen, technieken om de situatie te ontmijnen en om zichzelf te beschermen
- opvang van slachtoffers na een agressie-incident: reacties en verwerking bij het slachtoffer en rol van de leidinggevende
- inoefenen van opvanggesprekken"

Interne vorming van en voor het AgII
IDEWE

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.