Een webinar met gastspreker Jonas Slaats.

Voor iedereen die interesse heeft in de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Zaterdag 29 mei van 19 tot 20 uur.

Online via Teams

Gratis

Over religie bestaan er heel wat veronderstellingen die we dagelijks zien in krantenopinies, in politieke debatten en in het onderwijs. Zo gaan we er vaak vanuit dat religie zich in de eerste plaats op geloof baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er zonder religie veel minder geweld zou zijn. Het probleem is dat dergelijke veronderstellingen over het algemeen niet kloppen.

Jonas Slaats is schrijver en theoloog. Hij bevindt zich op de snijlijnen van religie, politiek en mystiek. Na zijn filosofische, antropologische en theologische studies werd hij actief in verschillende vormen van Belgisch en internationaal vredeswerk – vaak met een focus op het multiculturele samenleven.

Jonas bespreekt de belangrijkste misvattingen over religie en toont aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende tradities wat er precies aan schort.

Na de webinar van 45 minuten beantwoordt Jonas vragen vanuit het online publiek.

Dit webinar is een onderdeel van het programma van Open Gebedshuizendag 2021.
Meer info over Open Gebedshuizendag 2021

Agentschap Integratie en Inburgering
Bayram Saatci

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.