In deze vorming krijg je handvaten mee voor het omgaan met diversiteit. We proberen je bewust te maken van je referentiekader, de vooroordelen die we allemaal hebben en kijken hoe je daarmee kan werken.

Voor iedereen die meer wil te weten komen over samenleven in diversiteit.

Dinsdag 19 mei 2020, van 9.30 tot 12.30 uur

Provinciehuis Hasselt, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt -A-blok, Haspengouwzaal 1

50 euro

Samenleven met mensen van andere origine betekent geconfronteerd worden met andere culturele en levensbeschouwelijke gewoontes. Sommige van die gewoontes kunnen we makkelijk begrijpen, andere zaken stoten ons eerder tegen de borst. 

In deze vorming krijg je handvaten mee voor het omgaan met diversiteit. We proberen je bewust te maken van je referentiekader, de vooroordelen die we allemaal hebben en kijken hoe je daarmee kan werken. Tot slot geven we je enkele tips mee om drempels te verlagen in jouw omgeving.

Agentschap Integratie en Inburgering
Rubby Jame

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.