Deze vorming maakt deel uit van een vormingsreeks ter ondersteuning van professionelen die werken met vluchtelingen/nieuwkomers/mensen met een migratieachtergrond.

Eerstelijnswerkers

 

Dinsdag 18 februari 2020, van 9.30 tot 12.30 uur

 

Howest Campus Brugge centrum – Sint-Jorisstraat 71 (Lokaal E2002)

 

Gratis

Samenwerken met mensen van andere origine betekent geconfronteerd worden met andere culturele en levensbeschouwelijke gewoontes. Sommige van die gewoontes kunnen we makkelijk begrijpen, andere zaken stoten ons eerder tegen de borst. Het betekent dus ook dat we meer te weten komen over ons eigen referentiekader: wat vinden we zelf normaal, beleefd en respectvol, of net onhygiënisch of vreemd? Klopt het dat we meer delen dan we denken? En wat bindt ons dan? Is het waar dat iedereen stereotypen en vooroordelen heeft, en hoe gaan we hier dan best mee om? In deze vorming geven we een aantal kaders en handvatten mee, en vertalen die aan de hand van concrete voorbeelden en casussen naar de praktijk.

Agentschap Integratie en Inburgering

Begeleider: Dries Casier

 

Schrijf je in