Het herkennen en bespreekbaar maken van stressklachten bij jezelf en je cliënten kan zorgen voor (h)erkenning en meer welbevinden, maar ook voor een gepaste doorverwijzing naar professionele hulpverlening.

Professionals die werken met mensen met een migratieachtergrond

Dinsdag 23 februari 2021, van 9.30 tot 11.30 uur

Online

Gratis

In deze vorming gaan we dieper in op de brochure 'Stress, piekeren en slecht slapen?' zodat de inhoud concreter wordt, je hierover meer te weten komt en enkele oefeningen al eens kan ervaren.

Agentschap Integratie en Inburgering
Elke Thiers

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.