Hoe werk je met kinderen en jongeren rond taal tijdens een zomeractiviteit (zomerschool, speelpleinwerking, sportkamp …)? 

Enkel voor beginnende begeleiders (vrijwilligers, jobstudenten, stagiairs, monitoren,…) van zomerscholen, speelpleinwerkingen, sportkampen ...

Dinsdag 4 juli 2023, van 19.00 tot 20.30 uur.

We bieden deze vorming digitaal aan. Enkele dagen vóór de eerste sessie ontvang je een link waarmee je deze training kan volgen.

Gratis

Als begeleider van een zomeractiviteit kan je kinderen en jongeren die het Nederlands nog aan het leren zijn een extra duwtje in de rug geven. Dit hoeft niet via een taalles, maar je kan tijdens de spelmomenten op een informele manier hun Nederlands stimuleren.

Tijdens deze vorming:

  • ontdek je wat meertaligheid is,
  • leer je hoe een kind of jongere een tweede taal leert,
  • krijg je tips over hoe je Nederlands kan stimuleren tijdens je zomeractiviteiten,
  • leer je hoe je taaldrempels verkleint in je communicatie met kinderen, jongeren en hun ouders,
  • ontdek je verschillende manieren om voor een warm onthaal te zorgen voor kinderen, jongeren en hun ouders.
Agentschap Integratie en Inburgering
Siska Goubert en Sarah Furniere

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.