Het participatietraject brengt meer diversiteit naar je organisatie. Dit brengt specifieke vragen en uitdagingen met zich mee. Leer in deze vorming hoe je omgaat met een toenemende diversiteit op de werkvloer.

Medewerkers van organisaties en lokale besturen die aan de slag gaan met het participatietraject voor inburgeraars (vierde pijler).

Dinsdag 8 maart 2022, van 10 tot 12 uur.

We bieden deze vorming digitaal aan. Enkele dagen vóór de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

25 euro

Deze vorming maakt deel uit van de vormingsreeks ‘Omgaan met diversiteit binnen het nieuwe participatietraject (vierde pijler)’ . Je kiest zelf welke van de vijf vormingsmomenten voor jou interessant zijn of je volgt ze allemaal.

We leven en werken in een samenleving met een groeiende diversiteit. Dat is boeiend en verrijkend. Toch heb je misschien het gevoel dat je botst op je eigen grenzen of die van je organisatie?

In deze vorming staan we stil bij wat superdiversiteit betekent voor jou, jouw werk en je organisatie.

We schenken voldoende aandacht aan vragen, ervaringen en verschillende meningen. We zoeken samen naar mogelijkheden in het samenwerken in diversiteit en er komen verschillende invalshoeken aan bod.

We bieden een aantal theoretische kaders aan, maar ook concrete oefeningen met de focus op het vergroten van de toegankelijkheid van de organisatie.

Interesse in de andere vormingen in deze reeks?

Het nieuwe participatietraject in het kort

In de loop van 2022 kunnen inburgeraars een participatie- en netwerktraject volgen, als vierde pijler binnen hun inburgeringstraject. Inburgeraars krijgen hierdoor de kans om hun sociaal netwerk te versterken, wat hun integratie in de samenleving bevordert.

Het participatie- en netwerktraject duurt minimaal 40 uur en kan verschillende vormen aannemen. De inburgeraar kan:

  • instappen in een buddyproject
  • vrijwilligerswerk doen
  • een kennismakingsstage doen bij een lokaal bestuur, vereniging, organisatie of bedrijf
  • een taalstage volgen
  • deelnemen aan een kennismakingstraject in cultuur, een jeugdwerking, een sportvereniging, een woonzorgcentrum, een lokaal dienstencentrum, een buurtwerking, …

Er zijn dus heel veel mogelijkheden. Het is ook mogelijk om verschillende initiatieven te combineren. De inburgeraar kan bijvoorbeeld 20 uur met een buddy op stap gaan en 20 uur vrijwilligerswerk doen bij een socio-culturele vereniging.

Belangrijk is wel dat de inburgeraar tijdens de activiteiten in interactie treedt met anderen en dat er de mogelijkheid is om het Nederlands te oefenen.

Lees meer over de vierde pijler binnen het inburgeringstraject

Agentschap Integratie en Inburgering
Binita Pinoy en Hanne Vanheusden

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.