Hoe bied je deelnemers, die nog maar weinig contact met het Nederlands hadden, een kwaliteitsvolle oefenkans? 

Een vorming voor vrijwilligers die taaloefenkansen begeleiden.  

Donderdag 7 juli 2022, van 10 tot 11.30 uur.

Online, via Teams.

Gratis

Ben je actief als vrijwilliger in een oefenkans Nederlands voor volwassenen? Merk je ook dat anderstaligen aan het begin van hun taalverwervingsproces andere behoeftes hebben voor een oefenkans dan gevorderden?

Leer in deze sessie wat jij kan doen om de beginnende leerders een kwaliteitsvolle oefenkans te bieden. 

We reiken praktische tips, methodieken en inspirerend materiaal aan om oefenkansen te begeleiden op maat van beginnende leerders. Wij focussen daarbij op het format van doe-activiteiten. 

Agentschap Integratie en Inburgering
Stéphanie Jaenen

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.