De mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken: ofwel als arbeidsmigrant, ofwel via andere migratievormen waarbij het verblijfsstatuut toelaat om te werken.

Professionals die in hun werking concreet met vragen over tewerkstelling van vreemdelingen in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).

Voor deelname aan deze vorming is basiskennis van de verschillende soorten verblijfsstatuten en -documenten aangewezen. De vorming ‘Inleiding verblijfsrecht’ kan interessant zijn als voorbereiding.

Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Donderdag 8 februari 2024, van 9.30 tot 13 uur (oorspronkelijke datum 11 december 2023).

Herman Teirlinck, zaal - 01.04 -Transitielab, Havenlaan 88, 1000 Brussel

25 euro
  • Kan een Syrische asielzoeker in afwachting van een beslissing over zijn asielaanvraag werken? En wat als hij erkend wordt als vluchteling of subsidiair beschermde?
  • Mag de Ghanese echtgenoot van een Poolse vrouw in België werken tijdens de aanvraag gezinshereniging?
  • Kan een Belgisch bouwbedrijf een Zuid-Afrikaanse magazijnier aannemen? En wat met een technologiebedrijf die een Chinese IT’er wil aanwerven?
  • Kan een student uit India weekendwerk doen? Kan een Russische ondernemer een eigen zaak starten in België?

Hoewel de omzetting van de single permit richtlijn de regelgeving rond tewerkstelling vereenvoudigt, is antwoorden vinden niet altijd evident.

Kom jij in je dagelijkse praktijk in aanraking met dit soort vragen? Tijdens deze vorming krijg je een gestructureerd overzicht van de regelgeving rond tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zelfstandigen of vrijwilligers. Zo maken we een onderscheid tussen enerzijds migranten die specifiek naar België komen om te werken, en anderzijds andere migratievormen waarbij de vraag zich stelt met welk verblijfsstatuut in België kan worden gewerkt.

Na deze vorming

  • begrijp je het onderscheid tussen arbeidsmigratie en andere vormen van migratie
  • situeer je de toegang tot werk binnen het overzicht van verblijfsgronden
  • begrijp je de verschillen tussen werken als werknemer of als zelfstandige
  • begrijp je de rol van de verschillende overheidsinstanties die bevoegd zijn voor de tewerkstelling van vreemdelingen
  • gebruik je de website www.vreemdelingenrecht.be en andere relevante websites en weet waar je terecht kan met concrete vragen
Agentschap Integratie en Inburgering
Filipe Van Huylenbroeck

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming. 

 

Deze vorming is volzet. Heb je interesse? Meld je aan voor de wachtlijst via e-mail.