Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken?

Hulpverleners, advocaten, OCMW-medewerkers, onthaalbureaus, gemeenteambtenaren

Een halve dag (voor- of namiddag), datum overeen te komen

Overeen te komen

250 euro per dagdeel (non-profit of overheid), 500 euro per dagdeel (profit organisatie)
 • Kan een Syrische asielzoeker in afwachting van een beslissing over zijn asielaanvraag werken?
 • Wat als hij erkend wordt als vluchteling of subsidiair beschermde?
 • Mag de Ghanese echtgenoot van een Poolse vrouw in België werken tijdens de aanvraag gezinshereniging?
 • Kan een Belgisch bouwbedrijf een Zuid-Afrikaanse magazijnier aannemen?
 • En wat met een technologiebedrijf die een Chinese IT’er wil aanwerven?
 • Kan een student uit India weekendwerk doen?
 • Kan een Russische ondernemer een eigen zaak starten in België?

Hoewel de omzetting van de single permit richtlijn de regelgeving rond tewerkstelling vereenvoudigt, is het niet steeds evident antwoorden te vinden.
Deze vorming geeft je een gestructureerd overzicht van de regelgeving rond tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zelfstandigen of vrijwilligers. Zo maken we een onderscheid tussen

 • migranten die specifiek naar België komen om te werken
 • andere migratievormen waarbij de vraag zich stelt met welk verblijfsstatuut in België kan worden gewerkt. 

Na deze vorming

 • begrijp je het onderscheid tussen arbeidsmigratie en andere vormen van migratie
 • situeer je de toegang tot werk binnen het overzicht van verblijfsgronden
 • begrijp je de verschillen tussen werken als werknemer of als zelfstandige
 • begrijp je de rol van de verschillende overheidsinstanties die bevoegd zijn voor de tewerkstelling van vreemdelingen
 • gebruik je de website www.vreemdelingenrecht.be en andere relevante websites en weet je waar je terecht kan met concrete vragen
Agentschap Integratie en Inburgering
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht (Agentschap Integratie en Inburgering)

Neem contact op met Lieve Vandekerckhove