Dit is een interactieve sessie voor vertegenwoordigers en sleutelfiguren van sportclubs. In deze vorming sensibiliseren en ondersteunen we je rond diversiteit in je sportclub.

Vertegenwoordigers en sleutelfiguren van sportclubs

Dinsdag 19 november 2019, van 09.30 tot 12.30 uur

Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen

50 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname.)

"Dit is een interactieve sessie voor vertegenwoordigers en sleutelfiguren van sportclubs. In deze vorming sensibiliseren en ondersteunen we je rond diversiteit in je sportclub. Lid worden van een sportclub draagt bovendien bij tot de integratie van nieuwkomers in onze samenleving. De sessie is opgebouwd uit 10 topics met hieraan gekoppeld telkens 1 tip.
Wat komt er aan bod?
• Hoe maak je je werking diverser en hoe engageer je meer mensen van buitenlandse herkomst?
• Hoe pak je mogelijke participatiedrempels aan die nieuwkomers ervaren om zich aan te sluiten?
• Hoe werk je binnen je sportclub een onthaalbeleid uit voor nieuwe leden en ouders?
• Je leert omgaan met nieuwe vragen, diversiteitskwesties en anderstaligheid.
• Hoe creëer je een duidelijke en gedragen visie over omgaan met diversiteit?"

Agentschap Integratie en Inburgering
Ellen De Broyer, Katleen De Ruysscher, Dirk De Cock

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.