Overzicht van de verschillende betalingsregelingen voor medische zorg,  gerelateerd aan de verschillende verblijfssituaties van vreemdelingen.

Professionals die in hun werking concreet met vragen over vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Donderdag 23 november 2023, van 9.30 tot 16.30 uur.

VAC Brugge, zaal - 0.D.34 - Quercus, Koning Albert I-laan 1/2, 8000 Brugge

50 euro

Zorgverleners, OCMW-werkers en andere hulpverleners die (willen) doorverwijzen naar of tussenkomen in de medische zorg van vreemdelingen, staan voor volgende vragen:

  • Wie gaat de medische zorg betalen?
  • Welke medische kosten kunnen we recupereren? En bij wie?
  • Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn?

Na deze vorming weet je:

  • welke vreemdelingen recht hebben op ziekteverzekering
  • wat de mogelijkheden zijn voor de betaling van medische kosten voor vreemdelingen die geen Belgische ziekteverzekering hebben
  • wat de impact is op de medische factuur van regelingen als bijvoorbeeld een tenlasteneming, privéziekteverzekering, dringende medische hulp, derde verantwoordelijke, ...
Agentschap Integratie en Inburgering
Annika Waag

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.