Overzicht van de verschillende betalingsregelingen voor medische zorg per verblijfsgrond.

Professionals die in hun werking concrete vragen over de materie moeten kunnen beantwoorden of behandelen. Ook vrijwilligers met dergelijke opdracht bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).

Voorkennis is niet nodig. Wij behandelen kort verblijfsrecht in het algemeen en kijken naar de documenten die van belang zijn voor bijvoorbeeld de aansluiting bij de Belgische publieke ziekteverzekering.

Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, kan u of kunnen wij contact opnemen.

Dinsdag 19 maart 2024, van 9.30 tot 16.30 uur.

VAC Gent, zaal - 04.06 - Jozef Guislain, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

50 euro (non-profit organisatie/overheidsdiensten), 100 euro (profit organisatie)

Wie wil doorverwijzen naar of tussenkomen in de medische zorg van vreemdelingen staat voor volgende vragen:

  • Wie gaat de medische zorg betalen?
  • Welke medische kosten kunnen we recupereren?
  • Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn?

Na deze vorming weet je:

  • welke vreemdelingen kunnen aansluiten bij de publieke ziekteverzekering
  • wat de mogelijkheden zijn voor de betaling van medische kosten voor vreemdelingen die geen Belgische publieke ziekteverzekering hebben
  • wat de impact is op de medische factuur van regelingen zoals een tenlasteneming, privéziekteverzekering, dringende medische hulp, derde verantwoordelijke, ...
Agentschap Integratie en Inburgering
Annika Waag

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.