Deze vorming wordt digitaal gegeven op 22 en 23 juni 2020 (voormiddagen)

Vorming over de medische zorg en kosten van vreemdelingen naargelang hun verblijfssituatie

Professionals die in hun werk met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen.
Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (5 vrijwilligers kunnen gratis deelnemen).
Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Deze vorming wordt digitaal gegeven op 22 en 23 juni 2020. Dit telkens van 9.30 tot 12.30 uur. (Origineel voorzien op dinsdag 23 juni 2020, van 9.30 tot 16.30 uur).

We bieden deze vorming op digitale wijze aan. Dit gebeurt via een tool die u gratis zal kunnen downloaden. 

50 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname)

Zorgverleners, OCMW-werkers en andere hulpverleners die (willen) doorverwijzen naar of tussenkomen in de medische zorg van vreemdelingen, staan voor volgende vragen:

  • Wie gaat de medische zorg betalen?
  • Welke medische kosten kunnen we recupereren? En bij wie?
  • Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn?

Na deze vorming weet je:

  • welke vreemdelingen recht hebben op ziekteverzekering;
  • hoe de betaling gebeurt van medische kosten voor vreemdelingen die geen ziekteverzekering hebben, bv. asielzoekers, regularisatieaanvragers, mensen zonder wettig verblijf, toeristen;
  • wat de impact is op de medische factuur van regelingen als: tenlasteneming, privéziekteverzekering, dringende medische hulp, derdebetalers.
Agentschap Integratie en Inburgering
Annika Waag

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.