Een tweedaags opleidingsinitiatief specifiek voor de regionale referentiepersonen ergonomie

Regionale referentiepersonen ergonomie (2 per regio)

Donderdag 14 november 2019 en donderdag 28 november 2019, van 09.30 tot 16.30 uur.

Tour&Taxis,Havenlaan 88, 1000 Brussel, Zaal 3ABC

Gratis

"In deze train-the-trainer maak je kennis met de basisprincipes ergonomie van beeldschermwerk, leer je werken met een stappenplan voor een ergonomische werkplekinrichting en krijg je tips om typische klachten bij beeldschermwerk te voorkomen.

Na deze twee dagen kan je als referentiepersoon ergonomie:
* Optreden als hét aanspreekpunt binnen de regio m.b.t. ergonomie;
* Oplossingen aanreiken bij vragen m.b.t. de werkplekinrichting;
* Collega’s sensibiliseren om de juiste houding aan te nemen en voldoende te bewegen;
* “Probleemsituaties” herkennen en deze melden aan de leidinggevende en preventieadviseur;"

IDEWE