Een tweedaags opleidingsinitiatief specifiek voor de regionale referentiepersonen ergonomie

Regionale referentiepersonen ergonomie (2 per regio)

Dinsdag 4 februari en woensdag 12 februari 2020, van 09.30 tot 16.30 uur.

Dag 1. Herman Teirlinck (zaal - 1.53 Stijn Streuvels), Havenlaan 88, 1000 Brussel

Dag 2. Herman Teirlinck (zaal - 1.45 Hugo Claus), Havenlaan 88, 1000 Brussel

Gratis

"In deze train-the-trainer maak je kennis met de basisprincipes ergonomie van beeldschermwerk, leer je werken met een stappenplan voor een ergonomische werkplekinrichting en krijg je tips om typische klachten bij beeldschermwerk te voorkomen.

Na deze twee dagen kan je als referentiepersoon ergonomie:
* Optreden als hét aanspreekpunt binnen de regio m.b.t. ergonomie;
* Oplossingen aanreiken bij vragen m.b.t. de werkplekinrichting;
* Collega’s sensibiliseren om de juiste houding aan te nemen en voldoende te bewegen;
* “Probleemsituaties” herkennen en deze melden aan de leidinggevende en preventieadviseur;"

Interne vorming van en voor het AgII
IDEWE

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.