Deze vorming wordt verplaatst naar 11 en 18 december 2020

Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun

Professionals die concreet in aanraking komen met vragen over de rechtspositie van vreemdelingen. Ook vrijwilligers bij een hulpverlenende organisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Deze vorming richt zich uitsluitend naar personen met zeer beperkte of geen voorkennis. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem contact op.

Lijkt deze tweedaagse vorming te uitgebreid en zoek je een beknopt overzicht van de verblijfsgronden? Bekijk dan in ons vormingsaanbod ook onze vorming ‘Inleiding verblijfsrecht’.

Vrijdag 11 en vrijdag 18 december 2020, telkens van 9.30 tot 16.30 uur (origineel voorzien op donderdag 5 en donderdag 12 november 2020).

Herman Teirlinck, zaal - 01.43 - Toots Thielemans, Havenlaan 88, 1000 Brussel

100 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname.)

Je weet niet altijd hoe het zit met de verblijfssituatie van de hulpvrager? Inzicht in de verblijfssituatie kan nochtans een cruciale rol spelen voor de verdere dienstverlening.

Tijdens deze tweedaagse vorming maak je kennis met de verschillende verblijfsgronden, de bijhorende wirwar aan verblijfsdocumenten en staan we kort stil bij de toegang tot werk per verblijfsgrond. Ook bekijken we wanneer het ontvangen van OCMW-steun een risico vormt voor het verblijfsrecht. Dit doen we door interactie, oefeningen, praktijkvoorbeelden en casusbesprekingen.

Komen onder meer aan bod: herkenning van verblijfsdocumenten, doorverwijskanalen, verblijfsgronden zoals asiel, gezinshereniging, Unieburgers, …

Na deze vorming:

  • begrijp je het onderscheid tussen reguliere gronden, beschermingsgronden en uitzonderingsgronden voor verblijf
  • situeer je de vreemdeling binnen dit overzicht van verblijfsgronden
  • herken je de meest voorkomende procedure- en verblijfsdocumenten
  • situeer je de toegang tot werk binnen het overzicht van verblijfsgronden
  • kan je een eerste inschatting maken in welke situaties het ontvangen van OCMW-steun een risico vormt voor het verblijfsrecht
  • begrijp je de rol van de verschillende overheidsinstanties in het vreemdelingenrecht
  • gebruik je de website www.vreemdelingenrecht.be en andere relevante websites en weet waar je terecht kan met concrete vragen.
Agentschap Integratie en Inburgering
Ghislinde Ceulemans, Sebastiano Guzzone en Sisca Rissland

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.