Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun.

Professionals die concreet in aanraking komen met vragen over de rechtspositie van vreemdelingen. Ook vrijwilligers bij een hulpverlenende organisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Deze vorming richt zich uitsluitend naar personen met zeer beperkte of geen voorkennis. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem contact op.

Lijkt deze tweedaagse vorming te uitgebreid en zoek je een beknopt overzicht van de verblijfsgronden? Bekijk dan in ons vormingsaanbod ook de vorming ‘Inleiding verblijfsrecht’.

Donderdag 23 en 30 november 2023, telkens van 9.30 tot 16.30 uur.

VAC Gent, zaal - 04.06 - Jozef Guislain, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

100 euro

Je weet niet altijd hoe het zit met de verblijfssituatie van de hulpvrager? Inzicht in de verblijfssituatie kan nochtans een cruciale rol spelen voor de verdere dienstverlening.

Tijdens deze tweedaagse vorming maak je kennis met de verschillende verblijfsgronden, de bijhorende wirwar aan verblijfsdocumenten en staan we kort stil bij de toegang tot werk per verblijfsgrond. Ook bekijken we wanneer het ontvangen van OCMW-steun een risico vormt voor het verblijfsrecht. Dit doen we door interactie, oefeningen, praktijkvoorbeelden en casusbesprekingen.

Komen onder meer aan bod: herkenning van verblijfsdocumenten, doorverwijskanalen, verblijfsgronden zoals asiel, gezinshereniging, Unieburgers, …

Na deze vorming

  • begrijp je het onderscheid tussen reguliere gronden, beschermingsgronden en uitzonderingsgronden voor verblijf
  • situeer je de vreemdeling binnen dit overzicht van verblijfsgronden
  • herken je de meest voorkomende procedure- en verblijfsdocumenten
  • situeer je de toegang tot werk binnen het overzicht van verblijfsgronden
  • kan je een eerste inschatting maken in welke situaties het ontvangen van OCMW-steun een risico vormt voor het verblijfsrecht
  • begrijp je de rol van de verschillende overheidsinstanties in het vreemdelingenrecht
  • gebruik je de website www.vreemdelingenrecht.be en andere relevante websites en weet je waar je terecht kan met concrete vragen.
Agentschap Integratie en Inburgering
Ghislinde Ceulemans en Sebastiano Guzzone

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

 

Deze vorming is volzet. Heb je interesse? Meld je aan voor de wachtlijst via e-mail.