Wat zijn de mogelijkheden om als burger van de Unie in België te verblijven?

Professionals die in hun werk met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen.
Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (5 vrijwilligers kunnen gratis deelnemen).
Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Dinsdag 10 december 2019, van 9.30 tot 12.30 uur

CC de Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout  – Lokaal A

25 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname.)

Binnen de Europese Unie geldt een ‘vrij verkeer van personen’. De verblijfsreglementering is hierdoor voor Unieburgers veel soepeler dan voor onderdanen van andere landen.
Deze opleiding maakt je wegwijs in de verblijfsmogelijkheden van Unieburgers. Je gaat aan de slag met concrete casussen.

Wat komt aan bod?

  • De voorwaarden, procedure en bijhorende documenten voor kort en lang verblijf in België.
  • De gronden waarvoor en de wijze waarop het verblijfsrecht te beëindigen.
  • Het recht op OCMW-steun en de mogelijke gevolgen voor het verblijfsrecht.
  • De rol en bevoegdheden van de gemeente en de Dienst Vreemdelingenzaken.
  • De structuur en het gebruik van www.vreemdelingenrecht.be

Derdelands familieleden komen in deze vorming niet aan bod.

Na deze vorming:

  • Heb je inzicht in de verblijfsmogelijkheden van Unieburgers in België.
  • Begrijp je het fundamenteel verschil tussen het verblijfsrecht van Unieburgers en dat van derdelanders.
  • Kan je de voorwaarden, procedure en beëindigingsgronden opzoeken op www.vreemdelingenrecht.be en deze informatie toepassen op een concrete casus.
Agentschap Integratie en Inburgering
Dirk Van Daele

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming. 

Opgelet: Gelieve steeds individueel te registreren en in te schrijven. Ondervind je moeilijkheden om in te schrijven en vind je het antwoord niet in de veelgestelde vragen? Laat het ons weten.