Deze eerder geplande vorming is uitgesteld tot 16 oktober 2020 (voormiddag).

De mogelijkheden om als burger van de Europese Unie in België te verblijven.

Professionals die in hun werking concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen.
Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).
Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Deze eerder geplande vorming is uitgesteld tot vrijdag 16 oktober 2020, van 9.30 tot 13 uur (origineel voorzien op 8 mei 2020).

Graaf de Ferrarisgebouw, zaal - 00.G.21, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel

25 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname)

Binnen de Europese Unie geldt een ‘vrij verkeer van personen’. De verblijfsreglementering is hierdoor voor Unieburgers veel soepeler dan voor onderdanen van andere landen. Deze opleiding maakt je op een overzichtelijke manier wegwijs in de verblijfsmogelijkheden van Unieburgers. Je gaat aan de slag met concrete casussen.

Komt aan bod:

  • De voorwaarden, procedure en bijhorende documenten voor kort en lang verblijf van Unieburgers in België.
  • De gronden waarvoor en de wijze waarop het verblijfsrecht van Unieburgers te beëindigen.
  • Het recht op OCMW-steun en de mogelijke gevolgen voor het verblijfsrecht van Unieburgers.
  • De rol en bevoegdheden van de gemeente en de Dienst Vreemdelingenzaken.
  • De structuur en het gebruik van www.vreemdelingenrecht.be

Derdelands familieleden komen in deze vorming niet aan bod. Bekijk daarvoor ons vormingsaanbod over 'Gezinshereniging'.

Na deze vorming:

  • heb je inzicht in de verblijfsmogelijkheden van Unieburgers in België.
  • begrijp je het fundamenteel verschil tussen het verblijfsrecht van Unieburgers en dat van derdelanders.
  • kan je de voorwaarden, procedure en beëindigingsgronden opzoeken op www.vreemdelingenrecht.be en deze informatie toepassen op een concrete casus.
Agentschap Integratie en Inburgering
Dirk Van Daele

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.