Deze vorming wordt digitaal aangeboden

De mogelijkheden om als burger van de Unie in België te verblijven.

Professionals die in hun werking concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen.
Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).
Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Dinsdag 8 december 2020, van 9.30 tot 13.00 uur.

We bieden deze vorming op digitale wijze aan. Dit gebeurt via ‘Microsoft Teams’. U kan deze tool gratis downloaden. 

25 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname.)

Binnen de Europese Unie geldt een ‘vrij verkeer van personen’. De verblijfsreglementering is hierdoor voor Unieburgers veel soepeler dan voor onderdanen van andere landen. Deze opleiding maakt je op een overzichtelijke manier wegwijs in de verblijfsmogelijkheden van Unieburgers. Je gaat aan de slag met concrete casussen.

Komt aan bod:

  • De voorwaarden, procedure en bijhorende documenten voor kort en lang verblijf in België.
  • De gronden waarvoor en de wijze waarop het verblijfsrecht te beëindigen.
  • Het recht op OCMW-steun en de mogelijke gevolgen voor het verblijfsrecht.
  • De rol en bevoegdheden van de gemeente en de Dienst Vreemdelingenzaken.
  • De structuur en het gebruik van www.vreemdelingenrecht.be

Derdelands familieleden komen in deze vorming niet aan bodBekijk daarvoor ons vormingsaanbod over 'Gezinshereniging'.

Na deze vorming:

  • Heb je inzicht in de verblijfsmogelijkheden van Unieburgers in België.
  • Begrijp je het fundamenteel verschil tussen het verblijfsrecht van Unieburgers en dat van derdelanders.
  • Kan je de voorwaarden, procedure en beëindigingsgronden opzoeken op www.vreemdelingenrecht.be en deze informatie toepassen op een concrete casus.
Agentschap Integratie en Inburgering
Dirk Van Daele

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.