Welke verblijfsbescherming en welke sociale rechten krijgen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in ons land, en hoe kunnen zij hun rechten uitoefenen?

Professionals die in hun werking concreet met vragen over vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Dinsdag 11 oktober 2022, van 9.30 tot 16.30 uur.
Is een fysieke vorming niet mogelijk door de coronamaatregelen, dan gaat de vorming digitaal door op dinsdag 11 en donderdag 13 oktober 2022, telkens van 9.30 tot 12.30 uur.

VAC Gent, zaal - 04.02 - Leo Baekeland, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

50 euro

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) hebben recht op specifieke beschermingsmechanismen (zoals de voogdij) en een bijzondere verblijfsprocedure. In andere verblijfsprocedures genieten NBMV extra waarborgen. Deze vorming behandelt niet enkel die beschermingsmechanismen en de verblijfsprocedures, maar ook de sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen komen aan bod. We bespreken onder meer het specifieke opvangtraject dat NBMV afleggen, OCMW-steun, kinderbijslag, onderwijs, gezondheidszorg, gezinshereniging, reizen, …

Na deze vorming:

  • weet je wie als NBMV geïdentificeerd kan worden en hoe de leeftijd wordt vastgesteld;
  • ken je de taken van de voogd en Dienst Voogdij;
  • kan je de meest voorkomende verblijfsprocedures die NBMV doorlopen en de bijpassende documenten onderscheiden; 
  • kan je de verschillende stappen onderscheiden in het opvangtraject dat NBMV doorlopen
  • weet je wie met de NBMV gezinshereniging kan aanvragen;
  • ken je de basisprincipes van de verschillende sociale rechten
Agentschap Integratie en Inburgering
Helena De Vylder en Annelies Nachtergaele

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.