Welke verblijfsbescherming en welke sociale rechten krijgen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in ons land, en hoe kunnen zij hun rechten uitoefenen?

Professionals die in hun werking concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Vrijdag 9 juni 2023, van 9.30 tot 16.30 uur.

Herman Teirlinck, zaal - 01.04 -Transitielab, Havenlaan 88, 1000 Brussel

50 euro

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) hebben recht op specifieke beschermingsmechanismen (zoals de voogdij) en een bijzondere verblijfsprocedure. In andere verblijfsprocedures genieten NBMV extra waarborgen. Deze vorming behandelt niet enkel die beschermingsmechanismen en de verblijfsprocedures, maar ook de sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen komen aan bod. We bespreken onder meer het specifieke opvangtraject dat NBMV afleggen, OCMW-steun, kinderbijslag, onderwijs, gezondheidszorg, gezinshereniging, reizen…

Na deze vorming:

  • weet je wie als NBMV geïdentificeerd kan worden en hoe de leeftijd wordt vastgesteld;
  • ken je de taken van de voogd en Dienst Voogdij;
  • kan je de meest voorkomende verblijfsprocedures die NBMV doorlopen en de bijpassende documenten onderscheiden; 
  • kan je de verschillende stappen onderscheiden in het opvangtraject dat NBMV doorlopen
  • weet je wie met de NBMV gezinshereniging kan aanvragen;
  • ken je de basisprincipes van de verschillende sociale rechten
Agentschap Integratie en Inburgering
Dorien Dox en Elisa De Corte

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.