Welke stappen kan jij als medewerker zetten om de toenemende diversiteit in je gemeente te managen? Hoe werk je hier aan samen met andere diensten en organisaties? Hoe ontwikkel en realiseer je een doeltreffend lokaal integratiebeleid?

Medewerkers van lokale besturen die willen werken aan een horizontaal inclusief integratiebeleid.

22 oktober 2021 (9.30 tot 15.45 uur): Introductiedag

2 december 2021 (9 tot 12.30 uur): Ken je realiteit

28 januari 2022 (9.30 tot 15.45 uur): Hoe kan je als lokaal bestuur de regierol over het lokaal integratiebeleid
versterken?

25 februari 2022 (9 tot 12.30 uur): Draagvlakcreatie en inclusief personeelsbeleid

25 maart 2022 (9 tot 12.30 uur): Taal als communicatiemiddel én als lijm in een superdiverse samenleving

29 april 2022 (9.30 tot 15:45 uur): Lokale hete hangijzers

10 juni 2022 (9 tot 15.45 uur): Terugkomdag

225 euro

In dit vormingstraject van het Agentschap Integratie en Inburgering ga je aan de slag met denkkaders, werkmodellen en tools om een integratiebeleid voor je eigen gemeente uit te tekenen.

PRAKTISCH
• Van 22 oktober 2021 tot en met 10 juni 2022.
• Zeven sessies.
• Prijs: €225 euro per deelnemer.
• We organiseren vooraf een intakegesprek zodat we
kunnen tegemoetkomen aan jouw verwachtingen.
• Er zijn live sessies in Hasselt afgewisseld met online
sessies via Microsoft Teams. Bij de live sessies is er geen
lunch inbegrepen.
• Je volgt het traject samen met medewerkers van andere
lokale besturen. Zo wissel je ook ervaringen uit.

Agentschap Integratie en Inburgering
Claire Coninx en Wendy Slenders

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.