Stappen naar een inclusief en transversaal lokaal integratiebeleid

Startende medewerkers van een lokaal bestuur met als hoofdtaak het ontwikkelen en uitrollen van een lokaal integratiebeleid.

Vrijdag 31 januari 2020, van 9.30 tot 16.30 uur.
Vrijdag 13 maart 2020van 9.30 tot 16.30 uur.
Vrijdag 8 mei 2020van 9.30 tot 16.30 uur.
Vrijdag 19 juni 2020van 9.30 tot 16.30 uur.
Vrijdag 18 september 2020van 9.30 tot 16.30 uur.
Vrijdag 20 november 2020van 9.30 tot 16.30 uur.
Vrijdag 29 januari 2021, van 9.30 tot 16.30 uur.

Hendrik Consciencegebouw Brussel Koning Albert II-laan 15, 1210 Sint-Joost-Ten-Node

31 januari 2020, zaal 1B05 Avicenna
13 maart 2020, zaal 1B05 Avicenna
8 mei 2020, zaal 1B03 Al-Kindi
19 juni 2020, zaal 1A04 Hildegard Van Bingen
18 september 2020, zaal 1B05 Avicenna
20 november 2020, nog te bepalen
29 januari 2021, nog te bepalen

225 euro

Zowel grote steden als kleinere gemeenten staan voor de uitdaging om de toenemende diversiteit bij de bevolking te managen. Maar welke stappen kun je als lokaal bestuur zetten? Hoe zet je bijvoorbeeld een samenwerking op met andere diensten en organisaties? Hoe werk je een lokaal integratiebeleid (verder) uit? Binnen dit vormingstraject ga je aan de slag met denkkaders, werkmodellen en tools om een transversaal integratiebeleid voor je eigen gemeente uit te tekenen.

> Het volledige programma vind je op www.integratie-inburgering.be/vormingstraject.

Agentschap Integratie en Inburgering
Ervaren begeleiders van het Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap integratie en inburgering in samenwerking met VVSG

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.