Stappen naar een inclusief en transversaal lokaal integratiebeleid

Startende medewerkers van een lokaal bestuur met als hoofdtaak het ontwikkelen en uitrollen van een lokaal integratiebeleid.

  • 5 en 12 maart 2021 (9.30-12.15 uur): Introductiedag
  • 23 en 30 april 2021 (9.30-12.15 uur): Ken je realiteit
  • 11 en 18 juni 2021 (9.30-12.15 uur): Hoe kan je als lokaal bestuur de regierol over het lokaal integratiebeleid versterken?
  • 17 en 24 september 2021 (9.30-12.15 uur): Bouwen aan een draagvlak voor je lokaal integratiebeleid
  • 12 november 2021 (9.30-12.15 uur): Taal als communicatiemiddel én als lijm in een superdiverse samenleving
  • 19 november 2021 (9.30-12 uur en 13-16 uur): Verdiepende taalsessies
  • 17 december 2021: Lokale hete hangijzers
  • 4 februari 2022: Terugkomdag
225 euro

Zowel grote steden als kleinere gemeenten staan voor de uitdaging om de toenemende diversiteit bij de bevolking te managen. Maar welke stappen kun je als lokaal bestuur zetten? Hoe zet je bijvoorbeeld een samenwerking op met andere diensten en organisaties? Hoe werk je een lokaal integratiebeleid (verder) uit? Binnen dit vormingstraject ga je aan de slag met denkkaders, werkmodellen en tools om een transversaal integratiebeleid voor je eigen gemeente uit te tekenen.

> Het volledige programma vind je op www.integratie-inburgering.be/vormingstraject.

Agentschap Integratie en Inburgering
Ervaren begeleiders van het Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap integratie en inburgering in samenwerking met VVSG

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.