Webinar van AgII, Atlas en In-Gent
De link zal op de website van het Agentschap staan, op de webpagina waar u zich heeft ingeschreven.

Deze webinar richt zich vooral tot:

  • eerstelijnsmedewerkers van lokale besturen, zoals loket- en onthaalmedewerkers, sociaal werkers, …
  • straathoekwerkers, brugfiguren, toeleiders
  • communicatiemedewerkers van lokale besturen

Vrijdag 25 september 2020, van 10 tot 11.30 uur

MS Teams

Gratis

De coronacrisis leert ons hoe we kwetsbare groepen met een migratieachtergrond beter kunnen detecteren en bereiken. Niet alleen tijdens een crisis, maar ook daarna. Tijdens het webinar van het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas en In-Gent bieden we eerstelijnsmedewerkers en communicatiemedewerkers van lokale besturen tips en inspiratie om (kwetsbare) groepen met een migratieachtergrond ook in crisistijden succesvol te betrekken bij de lokale samenleving.

Agentschap Integratie en Inburgering
Medewerkers van IN-Gent, atlas integratie & inburgering Antwerpen, Agentschap Integratie en Inburgering

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.