Medewerkers die betrokken zijn bij de opmaak van de planning van het aanbod NT2 krijgen informatie over het behoefteplan NT2 en hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan.

‘externe partners, interne collega’s die geïnteresseerd zijn mogen ook aansluiten’ 

Woendag 18 maart 2020, van 13.30 tot 16.30 uur

VAC Gent, zaal - 01.90 - Romain Deconinck, Auditorium, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Gratis

Vanaf half maart 2020 wordt het behoefteplan NT2 in zijn nieuwe vorm opgeleverd aan de aanbodverstrekkers NT2. Het gezamenlijk doel is het realiseren van een aanbod NT2 dat zo veel als mogelijk is afgestemd op de vraag.

In deze infosessie geven we toelichting bij de inhoud van het behoefteplan NT2 en hoe het behoefteplan tot stand kwam. Aanvullend is er een leermoment met instructies bij het interactieve datarapport van het behoefteplan NT2, waarbij we ook dieper ingaan op enkele concrete voorbeelden. We geven toelichting bij de verdere stappen in het proces van lokale afstemming vraag en aanbod NT2. Tot slot gaan we nog uitgebreid in op jullie vragen.

Het is aangewezen dat er vanuit elk centrum minstens één persoon deelneemt aan deze infosessie met leermoment. De infosessie wordt tweemaal ingericht, in Gent (18/03) en in Brussel (19/03). Je mag zelf bepalen aan welke infosessie je wil deelnemen.
 
Via deze link schrijf je je in voor de infosessie in Gent.

Agentschap Integratie en Inburgering
Katrien Van den Bergh

 Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.