Deze vorming wordt uitgesteld tot latere datum

Deze vorming maakt deel uit van een vormingsreeks ter ondersteuning van professionelen die werken met vluchtelingen/nieuwkomers/mensen met een migratieachtergrond.

Eerstelijnswerkers

 

Deze vorming wordt uitgesteld tot latere datum (Origineel voorzien op dinsdag 31 maart 2020, van 9.30 tot 12.30 uur)

 

VIVES Kortrijk -  Doorniksesteenweg 145, Kortrijk (gebouw SAW – Lokaal L111)

Gratis

Heb je ooit al horen spreken over het inburgeringstraject voor nieuwkomers en is je nieuwsgierigheid geprikkeld om hier meer over te weten te komen? Vanuit het perspectief van een aantal inburgeraars maak je kennis met het inburgeringstraject en alles wat hierbij komt kijken. Wat komt aan bod?

• Via welke migratiestromen komen inburgeraars in België terecht?

• Hoe verloopt een inburgeringstraject?

• Hoe ziet de briefwisseling en de officiële documenten van de dienst inburgering eruit?

• Wie is de doelgroep van inburgering? Wie is verplicht en wie niet?

• Uit welke onderdelen bestaat het inburgeringsprogramma?

 • Wat is de meerwaarde van het programma voor nieuwkomers? En wat kunnen mogelijke belemmerende factoren zijn voor een goed verloop van het traject?

Op al deze vragen krijg je een antwoord door zelf aan de slag te gaan en net zoals een inburgeraar te ervaren hoe het volledige traject doorlopen wordt. Oefeningen, uitwisseling en kritische reflectie staan hierbij centraal.

Agentschap Integratie en Inburgering

Begeleider: Dries Casier

 

 

Schrijf je in