Hoe gebruik je taaliconen om de drempel van je activiteit te verlagen voor anderstaligen?

Organisatoren van vrijetijdsactiviteiten voor volwassenen (bibliotheek, cultuurcentrum, kunstencentrum, socio-culturele vereniging, sportdienst,...), communicatiemedewerkers, medewerkers die de teksten van het vrijetijdsaanbod schrijven en verzamelen.

Dinsdag 2 februari 2021, van 9.30 tot 12 uur.

Webinar (online)

Gratis

Organiseer je activiteiten voor het grote publiek en wil je deze laagdrempeliger maken voor anderstaligen? Deze vorming versterkt je communicatievaardigheden en leert je hoe je taaliconen gebruikt.

Taaliconen zijn symbolen om bij Nederlandstalige sportieve, culturele en andere vrijetijdsactiviteiten te plaatsen. Je maakt via dit symbool duidelijk welk niveau Nederlands een anderstalige nodig heeft. Zo geef je als organisatie of lokaal bestuur volwassen anderstaligen de kans om makkelijker deel te nemen aan jouw aanbod.

Tijdens de workshop maak je kennis met de taaliconen. Je krijgt antwoord op vragen zoals:

  • Waarom zijn oefenkansen Nederlands zo belangrijk voor anderstaligen?
  • Hoe kies ik een taalicoon voor mijn activiteit?
  • Hoe schrijf ik een laagdrempelige tekst?
  • Hoe zorg ik ervoor dat anderstalige bezoekers zich welkom voelen en me begrijpen?

Je krijgt vervolgens de nodige afspraken en het materiaal.

Als je effectief van start gaat met de taaliconen, sluit je na de sessie een samenwerkingsovereenkomst af.

Indien je als lokaal bestuur de taaliconen wil gebruiken, is het van belang dat er telkens minimum één verantwoordelijke per gemeentelijke dienst een workshop taaliconen volgde. Enkel na deelname aan een workshop door de desbetreffende dienst, mag die dienst de taaliconen gebruiken.

Agentschap Integratie en Inburgering
Marie Knevels

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.