Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 27januari2022

  Communicatiewaaier

  Heb je regelmatig gesprekken met anderstaligen? Wil je taaldrempels wegwerken? Om een vlotte communicatie te bevorderen, kan je heel wat taalhulpmiddelen gebruiken!

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 31januari2022

  Toekomstige regelgeving inburgering en integratie: aandachtspunten voor lokale besturen

  Je krijgt onder meer een overzicht van de grootste wijzigingen in het inburgeringstraject en de voornaamste aandachtspunten voor lokale besturen.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering en Agentschap Binnenlands Bestuur
 • 3februari2022

  Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en de praktijk

  Met deze basisopleiding Internationaal privaatrecht  krijg je een volledig overzicht van de basisbeginselen IPR gekoppeld aan de praktijk van de gemeenteambtenaren. De opleiding werd ontwikkeld in een samenwerking tussen Federale Centrale Autoriteit, AgII en Vlavabbs vzw.

  Online aanbod
  Agentschap integratie en inburgering in samenwerking met VLAVABBS en FCA
 • 3februari2022

  Projectenbeurs & netwerkmoment samenleven in diversiteit

  Ontdek de projectvoorstellen rond diversiteit van je eigen, maar ook andere lokale besturen. Laat je inspireren voor je eigen lokaal integratiebeleid. Opgelet: wegens de huidige coronasituatie en de verwachte besmettingspiek eind januari laten we dit event digitaal doorgaan.

  Online
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15februari2022

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht (Volzet)

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15februari2022

  Omgaan met diversiteit

  Vormingsreeks voor vrijwilligers die werken met vluchtelingen/nieuwkomers.

  Roeselare
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 17februari2022

  Duidelijke taal en inzet van hulpmiddelen in de communicatie (Volzet)

  Het nieuwe participatietraject brengt meer anderstaligen naar je organisatie. Mensen die nog volop Nederlands aan het leren zijn. Deze vorming leert je hoe je met anderstaligheid  omgaat op de werkvloer.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 22februari2022

  Duidelijk geschreven taal

  Leer teksten goed leesbaar en makkelijk verstaanbaar te schrijven, zodat je er ook anderstaligen of laagtaalvaardige personen mee bereikt.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 22februari2022

  Duidelijke taal en inzet van hulpmiddelen in de communicatie

  Het nieuwe participatietraject brengt meer anderstaligen naar je organisatie. Mensen die nog volop Nederlands aan het leren zijn. Deze vorming leert je hoe je met anderstaligheid  omgaat op de werkvloer.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 22februari2022

  Inburgering in de praktijk (Volzet)

  Vormingsreeks voor vrijwilligers die werken met vluchtelingen/nieuwkomers.

  Kortrijk
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 8maart2022

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  De mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken: ofwel als arbeidsmigrant, ofwel via andere migratievormen waarbij het verblijfsstatuut toelaat om te werken.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 8maart2022

  Superdiversiteit in de organisatie

  Het participatietraject brengt meer diversiteit naar je organisatie. Dit brengt specifieke vragen en uitdagingen met zich mee. Leer in deze vorming hoe je omgaat met een toenemende diversiteit op de werkvloer.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 8maart2022

  Inburgering in de praktijk

  Vormingsreeks voor vrijwilligers die werken met vluchtelingen/nieuwkomers.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 11maart2022

  Meertaligheid voor leerkrachten in het basisonderwijs

  Hoe reageer je als leerkracht als een kind zijn moedertaal spreekt met klasgenoten? Hoe communiceer je met anderstalige ouders?

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15maart2022

  Communicatiewaaier

  Heb je regelmatig gesprekken met anderstaligen? Wil je taaldrempels wegwerken? Om een vlotte communicatie te bevorderen, kan je heel wat taalhulpmiddelen gebruiken!

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15maart2022

  Duidelijke mondelinge taal

  Hoe praat je met iemand die nog niet (voldoende) Nederlands kent?

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 24maart2022

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 29maart2022

  Belgische nationaliteitswetgeving

  Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

  Mechelen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 31maart2022

  Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

  Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 22april2022

  Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

  Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 26april2022

  Belgische nationaliteitswetgeving

  Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 26april2022

  Duidelijke taal mondeling

  Vormingsreeks voor vrijwilligers die werken met vluchtelingen/nieuwkomers.

  Kortrijk
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 28april2022

  Duidelijk geschreven taal

  Leer teksten goed leesbaar en makkelijk verstaanbaar te schrijven, zodat je er ook anderstaligen of laagtaalvaardige personen mee bereikt.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 28april2022

  Inleiding verblijfsrecht

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3mei2022

  Een taaltoegankelijke elevator pitch

  Het participatietraject komt eraan. Hoe maak je mensen hiervoor warm? Hoe communiceer je erover met je werknemers, burgers, inburgeraars, … ?

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering

Pagina's