Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 21januari2020

  Duidelijke taal

  Hoe spreek je Nederlands met iemand die de taal nog leert? Wat kan je doen om de communicatie vlot te laten verlopen?  Hoe maak je van een gesprek een oefenkans Nederlands voor de anderstalige? Welke factoren hebben een invloed op het leren van een andere taal?

  Zedelgem
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 27januari2020

  Behoefteplan NT2 - Feedbacksessie over de visualisatie van datagegevens (voor planners)

  Medewerkers die de planning opmaken van het aanbod NT2 kunnen feedback geven bij de visualisatie van datagegevens in het behoefteplan NT2, waar zij nadien mee aan de slag kunnen gaan.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 31januari2020

  Diversiteitsmanagement: omgaan met de uitdagingen van onze superdiverse samenleving

  Analyseer welke impact diversiteit heeft op onze samenleving en bij benadering op jouw organisatie. Nadien kan je zelf aan de slag met een handelingskader.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 31januari2020

  Vormingstraject lokale integratiemedewerkers (Volzet)

  Stappen naar een inclusief en transversaal lokaal integratiebeleid

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
  Agentschap integratie en inburgering in samenwerking met VVSG
 • 31januari2020

  Hoe versterk je je communicatie in een interculturele omgeving? (Volzet)

  We gaan op een interactieve manier aan de slag met de communicatie in je team en met je cliënten.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3februari2020

  Samenwerken in diversiteit

  Samenwerken met mensen van andere origine betekent geconfronteerd worden met andere culturele en levensbeschouwelijke gewoontes. Sommige van die gewoontes kunnen we makkelijk begrijpen, andere zaken stoten ons eerder tegen de borst.

  Wingene
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 4februari2020

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.

  Mechelen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 6februari2020

  Kruispuntdenken in de praktijk

  Aan de hand van kruispuntdenken leer je kritisch kijken naar je eigen referentiekader. Op welke manier benader je mensen in je werkomgeving? Je leert je blinde vlekken, je privileges en uitsluitingsmechanismen herkennen.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering, Kenniscentrum WWZ
 • 10februari2020

  Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen

  Vorming over de medische zorg en kosten van vreemdelingen naargelang hun verblijfssituatie.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 10februari2020

  Omgaan met discriminerende en racistische uitspraken

  Discriminerende en racistische uitspraken zijn helaas niet uitzonderlijk.  We horen ze in de media, op familiefeesten, van buren, collega’s, …. Wat zijn achterliggende oorzaken van dergelijke uitspraken? Is racisme individueel of ook institutioneel?

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 13februari2020

  Verblijf burgers van de Unie

  De mogelijkheden om als burger van de Europese Unie in België te verblijven.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 13februari2020

  Doeltreffend communiceren: communicatiewaaier

  Hoe communiceer je in duidelijke taal met anderstaligen?

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 14februari2020

  Ouderbetrokkenheid in een diverse school

  Hoe pak je oudermomenten aan in een diverse school? Ontdek een aanpak op maat van jouw school en ga aan de slag met creatieve ideeën!

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 18februari2020

  Inleiding verblijfsrecht

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen (halve dag).

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 18februari2020

  Inburgering in de praktijk

  Wil je graag meer weten over het inburgeringstraject voor nieuwkomers? Dan is deze workshop wat je zoekt. Vanuit het perspectief van inburgeraars maak je kennis met het inburgeringstraject en alles wat hierbij komt kijken. Je ervaart hoe ze het traject doorlopen.

  Diksmuide
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3maart2020

  Omgaan met discriminerende uitspraken

  Je leert hoe je in gesprek gaat met mensen die racistische of discriminerende uitspraken doen.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3maart2020

  Duidelijke taal

  Hoe spreek je Nederlands met iemand die de taal nog leert? Wat kan je doen om de communicatie vlot te laten verlopen?  Hoe maak je van een gesprek een oefenkans Nederlands voor de anderstalige? Welke factoren hebben een invloed op het leren van een andere taal?

  Anzegem
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 5maart2020

  Internationaal familierecht

  Welke basisbeginselen zijn van toepassing  op internationale familierelaties, zoals huwelijk, echtscheiding, afstamming,…?

  Mechelen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 6maart2020

  Diversiteitsvragen in organisaties

  Hoe ga je als organisatie om met diversiteitsvragen van medewerkers of klanten? Hoe maak je er een beleid rond? 

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 17maart2020

  Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

  Welke verblijfsbescherming en welke sociale rechten krijgen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in ons land, en hoe kunnen zij hun rechten uitoefenen?

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 20maart2020

  Duidelijke geschreven taal

  Hoe schrijf je een duidelijke tekst voor mensen die nog niet goed Nederlands kunnen?

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 26maart2020

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3april2020

  Effectief reageren op discriminerende uitspraken

  Je leert hoe je in gesprek gaat met mensen die racistische of discriminerende uitspraken doen.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3april2020

  Burgerparticipatie voor lokale besturen

  Hoe ga je aan de slag met burgerparticipatie in jouw lokaal bestuur?

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 29april2020

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering

Pagina's