Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 7september2020

  Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

  Deze vorming wordt digitaal gegeven op 7 en 8 september 2020 (voormiddagen)

  Welke verblijfsbescherming en welke sociale rechten krijgen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in ons land, en hoe kunnen zij hun rechten uitoefenen?

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 8september2020

  Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen

  Vorming over de medische zorg en kosten van vreemdelingen naargelang hun verblijfssituatie

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 11september2020

  Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (Volzet)

  Deze vorming vindt plaats in een ruime zaal.

  Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 14september2020

  Tewerkstelling van vreemdelingen (Volzet)

  Deze eerder geplande vorming is uitgesteld tot 14 september 2020 (voormiddag), in een ruime zaal

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15september2020

  Belgische nationaliteitswetgeving (Volzet)

  Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 16september2020

  Participatief ouderschap

  Deze vorming biedt een kader aan om te werken aan een krachtige samenwerking tussen ouder en school.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 22september2020

  Slecht slapen, piekeren en stress?

  Het herkennen en bespreekbaar maken van stressklachten bij jezelf en je cliënten kan zorgen voor (h)erkenning en positief welbevinden, maar ook voor een gepaste doorverwijzing naar professionele hulpverlening.

  Antwerpen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 24september2020

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander (Volzet)

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 29september2020

  Tewerkstelling van vreemdelingen (Volzet)

  De mogelijkheid om als vreemdeling in België te werken: ofwel als arbeidsmigrant, ofwel via andere migratievormen waarbij het verblijfsstatuut toelaat om te werken

  Mechelen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 30september2020

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

  Deze vorming vindt plaats in een ruime zaal.

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 6oktober2020

  Inleiding verblijfsrecht (Volzet)

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen (halve dag)

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 8oktober2020

  Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (Volzet)

  Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 8oktober2020

  Taaliconen: hoe gebruik je ze om de drempel van je activiteit te verlagen voor anderstaligen

  Organiseer je activiteiten voor het grote publiek en wil je deze laagdrempeliger maken voor anderstaligen? Deze vorming versterkt je communicatievaardigheden en leert je hoe je taaliconen gebruikt.

  Mol
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 12oktober2020

  Inleiding verblijfsrecht

  Deze eerder geplande vorming is uitgesteld tot 12 oktober 2020 (voormiddag), in een ruime zaal.

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Mechelen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15oktober2020

  Belgische nationaliteitswetgeving

  Deze vorming wordt uitgesteld tot 15 oktober 2020.

  Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 16oktober2020

  Verblijf burgers van de Unie

  Deze eerder geplande vorming is uitgesteld tot 16 oktober 2020 (voormiddag).

  De mogelijkheden om als burger van de Europese Unie in België te verblijven.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 22oktober2020

  Verblijf burgers van de Unie

  De mogelijkheden om als burger van de Unie in België te verblijven.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 29oktober2020

  Duidelijk geschreven taal

  Hoe schrijf je een tekst die ook duidelijk is voor anderstaligen en laagtaalvaardigen?

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 29oktober2020

  Internationaal familierecht (2 dagdelen)

  Welke basisbeginselen zijn van toepassing  op internationale familierelaties, zoals huwelijk, echtscheiding, afstamming,…?

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 5november2020

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht (Volzet)

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 17november2020

  Tewerkstelling van vreemdelingen (Volzet)

  De mogelijkheid om als vreemdeling in België te werken: ofwel als arbeidsmigrant, ofwel via andere migratievormen waarbij het verblijfsstatuut toelaat om te werken

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 18november2020

  Infosessie Huiswerkbegeleiding, Welke rol heeft een lokaal bestuur?

  Niet enkel scholen, maar ook lokale besturen kunnen betekenisvol zijn bij het opstarten en uitwerken van huiswerkbegeleiding. Ben je als lokaal bestuur nog op zoek naar voorbeelden en mogelijke valkuilen? Dan is deze infosessie iets voor jou.

  Antwerpen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 19november2020

  Meertaligheid voor leerkrachten in het basisonderwijs

  Wat is meertaligheid precies? En hoe kan je ermee aan de slag gaan op je school of in de klas?

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 24november2020

  Actualia vreemdelingenrecht (Volzet)

  Een verdiepend overzicht van nieuwe evoluties in het vreemdelingenrecht (wijzigingen in wetgeving, rechtspraak en administratieve praktijken).

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 25november2020

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering

Pagina's