Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 3maart2020

  Omgaan met discriminerende uitspraken

  Je leert hoe je in gesprek gaat met mensen die racistische of discriminerende uitspraken doen.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3maart2020

  Duidelijke taal

  Deze vorming maakt deel uit van een reeks van 22 vormingen ter ondersteuning van vrijwilligers en buddies die werken met vluchtelingen/nieuwkomers.

  Anzegem
  Agentschap Integratie en Inburgering, Provincie West-Vlaanderen en Het Streekfonds West-Vlaanderen
 • 4maart2020

  Duidelijke taal & taaliconen

  Wil je je activiteiten laagdrempeliger maken voor anderstaligen? Weet je welk niveau Nederlands je best hanteert in je communicatie? Welk taalicoon kies je best voor je activiteit?

  Turnhout
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 5maart2020

  Internationaal familierecht

  Welke basisbeginselen zijn van toepassing  op internationale familierelaties, zoals huwelijk, echtscheiding, afstamming,…?

  Mechelen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 6maart2020

  Diversiteitsvragen in organisaties (geannuleerd)

  Hoe ga je als organisatie om met diversiteitsvragen van medewerkers of klanten? Hoe maak je er een beleid rond? 

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 10maart2020

  Infosessie: ‘vreemde vragen’: vragen rond aanwerving, taal- en diversiteitsbeleid

  Deze vorming maakt deel uit van een vormingsreeks ter ondersteuning van professionelen die werken met vluchtelingen/nieuwkomers/mensen met een migratieachtergrond.

  Kortrijk
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 10maart2020

  Vorming duidelijke taal

  Deze vorming maakt deel uit van een vormingsreeks ter ondersteuning van professionelen die werken met vluchtelingen/nieuwkomers/mensen met een migratieachtergrond.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 11maart2020

  Naar een krachtige school-ouder samenwerking

  Initiatieven om ouders te betrekken bij het schoolleven slaan niet altijd even goed aan, zeker niet bij maatschappelijk kwetsbare ouders en/of anderstalige gezinnen. Hoe komt dit en wat kan je eraan verbeteren?

  Vorselaar
  Thomas More en Agentschap Integratie en Inburgering
 • 17maart2020

  Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Volzet)

  Welke verblijfsbescherming en welke sociale rechten krijgen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in ons land, en hoe kunnen zij hun rechten uitoefenen?

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 18maart2020

  Communiceren met anderstalige ouders

  Een gesprek met een ouder of een leerling loopt helemaal verkeerd. Wat ging er mis? Omwille van een cultureel verschil denk ik dat de ouder mij niet zal begrijpen. Hoe pak ik dat het beste aan? Hoe communiceer ik duidelijk zodat we elkaar begrijpen? 

  Mechelen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 18maart2020

  ‘Werken met het behoefteplan NT2’ - Infosessie en leermoment

  Medewerkers die betrokken zijn bij de opmaak van de planning van het aanbod NT2 krijgen informatie over het behoefteplan NT2 en hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 19maart2020

  ‘Werken met het behoefteplan NT2’ - Infosessie en leermoment

  Medewerkers die betrokken zijn bij de opmaak van de planning van het aanbod NT2 krijgen informatie over het behoefteplan NT2 en hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 20maart2020

  Diversiteit voor eerstelijnsmedewerkers van lokale besturen

  Tijdens een tweedaagse vorming leer je effectief communiceren met anderstaligen en reiken we modellen en praktische tools aan om klanten en burgers cultuursensitief te benaderen.

  Brussel
  VVSG en Agentschap Integratie en Inburgering
 • 20maart2020

  Duidelijke geschreven taal

  Hoe schrijf je een duidelijke tekst voor mensen die nog niet goed Nederlands kunnen?

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 26maart2020

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht (Volzet)

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 31maart2020

  Workshop: inburgering in de praktijk

  Deze vorming maakt deel uit van een vormingsreeks ter ondersteuning van professionelen die werken met vluchtelingen/nieuwkomers/mensen met een migratieachtergrond.

  Kortrijk
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3april2020

  Burgerparticipatie voor lokale besturen

  Hoe ga je aan de slag met burgerparticipatie in jouw lokaal bestuur?

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3april2020

  Effectief reageren op discriminerende uitspraken (Volzet)

  Je leert hoe je in gesprek gaat met mensen die racistische of discriminerende uitspraken doen.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 29april2020

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 30april2020

  Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

  Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 7mei2020

  Actualia vreemdelingenrecht (Volzet)

  Een verdiepend overzicht van nieuwe evoluties in het vreemdelingenrecht (wijzigingen in wetgeving, rechtspraak en administratieve praktijken).

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 8mei2020

  Verblijf burgers van de Unie

  De mogelijkheden om als burger van de Europese Unie in België te verblijven.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 12mei2020

  Supervisie: samenwerken in diversiteit

  Deze vorming maakt deel uit van een vormingsreeks ter ondersteuning van professionelen die werken met vluchtelingen/nieuwkomers/mensen met een migratieachtergrond.

  Kortrijk
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 19mei2020

  Samenleven in diversiteit

  In deze vorming krijg je handvaten mee voor het omgaan met diversiteit. We proberen je bewust te maken van je referentiekader, de vooroordelen die we allemaal hebben en kijken hoe je daarmee kan werken.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 19mei2020

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  De mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken: ofwel als arbeidsmigrant, ofwel via andere migratievormen waarbij het verblijfsstatuut toelaat om te werken.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering

Pagina's