Vormingen

print

Op zoek naar opleidingsactiviteiten van de dienst Certificering Sociaal Tolken? Die vind je op de website van het Agentschap.

 • 30september2022

  Congres Internationale bescherming en kwetsbaarheden

  Een conferentie van NANSEN over de linken tussen kwetsbaarheid, geloofwaardigheid en de asielprocedure, en over regelgeving en praktijk rond bijzondere procedurele noden, de bewijslast en -middelen en de beoordeling van geloofwaardigheid

  Brussel
  Nansen - the Belgian refugee council
 • 3oktober2022

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  De mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken: ofwel als arbeidsmigrant, ofwel via andere migratievormen waarbij het verblijfsstatuut toelaat om te werken.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 6oktober2022

  Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en de praktijk (Volzet)

  Hoe moet je als ambtenaar van de burgerlijke stand omgaan met buitenlandse documenten of situaties waarbij er internationale aanknopingspunten zijn?

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering in samenwerking met VLAVABBS en FCA
 • 6oktober2022

  Leerstoel migratie- en migrantenrecht sessie 2

  Juridische colleges van CeMIS en Universiteit Antwerpen (sessie 2) over HvJ-rechtspraak migratie en asiel; Kennismigratie; Tijdelijke bescherming voor ontheemden uit Oekraïne

  Antwerpen
  die Keure
 • 11oktober2022

  Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

  Welke verblijfsbescherming en welke sociale rechten krijgen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in ons land, en hoe kunnen zij hun rechten uitoefenen?

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 27oktober2022

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander (Volzet)

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 8november2022

  Duidelijke mondelinge taal

  In deze leermodule, verspreid over 2 dagdelen, leer je hoe je praat met iemand die nog niet (voldoende) Nederlands kent.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 10november2022

  Gezinshereniging voor beginners

  Een inleiding in de verblijfsprocedure van gezinshereniging.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 17november2022

  Omgaan met niveauverschillen bij de deelnemers aan je oefenkans Nederlands

  Hoe zorg je ervoor dat je deelnemers met verschillende taalniveaus Nederlands voldoende kunnen deelnemen aan je activiteit?

  Online
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 18november2022

  Duidelijke mondelinge taal

  In deze leermodule, verspreid over 2 dagdelen, leer je hoe je praat met iemand die nog niet (voldoende) Nederlands kent.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 21november2022

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  De mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken: ofwel als arbeidsmigrant, ofwel via andere migratievormen waarbij het verblijfsstatuut toelaat om te werken.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 22november2022

  Leerstoel migratie- en migrantenrecht sessie 3

  Juridische colleges van CeMIS en Universiteit Antwerpen (sessie 3) over Kinderrechten; Sociale rechten; Staatloosheid

  Antwerpen
  die Keure
 • 24november2022

  Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (Volzet)

  Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 24november2022

  Belgische nationaliteitswetgeving (Volzet)

  Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 29november2022

  Taaloefenkansen voor startende leerders

  Een vorming voor vrijwilligers die taaloefenkansen begeleiden. 

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 1december2022

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht (Volzet)

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun.

  Mechelen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 6december2022

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  De mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken: ofwel als arbeidsmigrant, ofwel via andere migratievormen waarbij het verblijfsstatuut toelaat om te werken.

  Kortrijk
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 13december2022

  Inleiding verblijfsrecht

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 1januari2030

  Sneltest wooncode - wachtlijst

  Wachtlijst voor de vorming ‘sneltest wooncode’.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor ambtenaren burgerzaken

  In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Intervisie Internationaal familierecht voor gemeenteambtenaren

  In elke gemeente of regio krijgen gemeenteambtenaren te maken met knelpunten in het internationaal familierecht. Een expert in het familiaal IPR bespreekt deze knelpunten met jullie, geeft een aantal basisprincipes van het IPR mee, en gaat na wat jullie van onze dienstverlening verwachten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken?

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsprocedures gezinshereniging

  In deze vorming geven we een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsreglementering EU-burgers

  In deze opleiding krijg je een helder overzicht van de voorwaarden, verblijfsprocedures, de administratieve praktijk en relevante rechtspraak over vrij personenverkeer binnen de Europese Unie.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Inleiding verblijfsrecht

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering

Pagina's