Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 23april2021

  Inleiding verblijfsrecht (Volzet)

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 27april2021

  Inleiding verblijfsrecht (Volzet)

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 30april2021

  Verblijf Unieburgers (Volzet)

  De mogelijkheden om als Unieburgers in België te verblijven.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 4mei2021

  Gezinshereniging met derdelanders (module 1)

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 11mei2021

  Gezinshereniging met Belgen en Unieburgers (module 2)

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 18mei2021

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht (Geannuleerd)

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 20mei2021

  Gezinshereniging: bewijs verwantschap

  Analyse van de bewijsmodaliteiten van verwantschap bij een aanvraag gezinshereniging, de weigeringsgronden en de rechtsmacht van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 1juni2021

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht (Volzet)

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3juni2021

  Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (Volzet)

  Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15juni2021

  Inleiding verblijfsrecht

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 25juni2021

  Verblijf Unieburgers

  De mogelijkheden om als Unieburgers in België te verblijven.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 29juni2021

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsprocedures gezinshereniging

  In deze vorming geven we een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsreglementering EU-burgers

  In deze opleiding krijg je een helder overzicht van de voorwaarden, verblijfsprocedures, de administratieve praktijk en relevante rechtspraak over vrij personenverkeer binnen de Europese Unie.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Inleiding verblijfsrecht

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Juridische afbakening doelgroep inburgering

  Programma en inhoud van deze vorming zijn overeen te komen. Verschillende modules zijn mogelijk: module overzicht verblijfsstatuten, module juridische afbakening doelgroep inburgering, module arbeidskaarten, ...

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering