Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 20april2021

  Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

  Welke verblijfsbescherming en welke sociale rechten krijgen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in ons land, en hoe kunnen zij hun rechten uitoefenen?

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 22april2021

  Internationaal familierecht (Volzet)

  Welke basisbeginselen zijn van toepassing  op internationale familierelaties, zoals huwelijk, echtscheiding, afstamming,…?

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 23april2021

  Inleiding verblijfsrecht (Volzet)

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 27april2021

  Inleiding verblijfsrecht (Volzet)

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 29april2021

  Minderjarigen en Belgische nationaliteit

  Wanneer is een minderjarig kind Belg?

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 30april2021

  Verblijf Unieburgers

  De mogelijkheden om als Unieburgers in België te verblijven.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 4mei2021

  Gezinshereniging met derdelanders (module 1)

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 6mei2021

  Meerderjarigen en Belgische nationaliteit

  Onder welke voorwaarden kan een meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen?

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 11mei2021

  Gezinshereniging met Belgen en Unieburgers (module 2)

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 18mei2021

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 18mei2021

  Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen (Volzet)

  Overzicht van de verschillende betalingsregelingen voor medische zorg,  gerelateerd aan de verschillende verblijfssituaties van vreemdelingen.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 20mei2021

  Gezinshereniging: bewijs verwantschap

  Analyse van de bewijsmodaliteiten van verwantschap bij een aanvraag gezinshereniging, de weigeringsgronden en de rechtsmacht van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 1juni2021

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht (Volzet)

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3juni2021

  Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

  Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 8juni2021

  Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen

  Overzicht van de verschillende betalingsregelingen voor medische zorg,  gerelateerd aan de verschillende verblijfssituaties van vreemdelingen.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 10juni2021

  Belgische nationaliteitswetgeving

  Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 25juni2021

  Verblijf Unieburgers

  De mogelijkheden om als Unieburgers in België te verblijven.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 29juni2021

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken?

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsprocedures gezinshereniging

  In deze vorming geven we een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsreglementering EU-burgers

  In deze opleiding krijg je een helder overzicht van de voorwaarden, verblijfsprocedures, de administratieve praktijk en relevante rechtspraak over vrij personenverkeer binnen de Europese Unie.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Inleiding verblijfsrecht

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Juridische afbakening doelgroep inburgering

  Programma en inhoud van deze vorming zijn overeen te komen. Verschillende modules zijn mogelijk: module overzicht verblijfsstatuten, module juridische afbakening doelgroep inburgering, module arbeidskaarten, ...

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor ambtenaren burgerzaken

  In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Intervisie Internationaal familierecht voor gemeenteambtenaren

  In elke gemeente of regio krijgen gemeenteambtenaren te maken met knelpunten in het internationaal familierecht. Een expert in het familiaal IPR bespreekt deze knelpunten met jullie, geeft een aantal basisprincipes van het IPR mee, en gaat na wat jullie van onze dienstverlening verwachten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering