Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 29september2020

  Tewerkstelling van vreemdelingen (Volzet)

  Deze vorming wordt digitaal gegeven op 29 september 2020

  Digitaal
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 30september2020

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

  Deze vorming vindt plaats in een ruime zaal.

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 8oktober2020

  Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (Volzet)

  Deze vorming wordt digitaal gegeven op 8 en 15 oktober 2020 (voormiddagen)

  Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

  Digitaal
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15oktober2020

  Belgische nationaliteitswetgeving (Volzet)

  Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 16oktober2020

  Verblijf burgers van de Unie

  De mogelijkheden om als burger van de Europese Unie in België te verblijven.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 20oktober2020

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 22oktober2020

  Internationaal familierecht (2 dagdelen) (Volzet)

  Welke basisbeginselen zijn van toepassing  op internationale familierelaties, zoals huwelijk, echtscheiding, afstamming,…?

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 22oktober2020

  Verblijf burgers van de Unie (Volzet)

  De mogelijkheden om als burger van de Unie in België te verblijven.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 29oktober2020

  Inleiding verblijfsrecht

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen (halve dag)

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 9november2020

  Inleiding verblijfsrecht

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 17november2020

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  Deze vorming wordt digitaal gegeven op 17 november 2020

  Digitaal
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 24november2020

  Actualia vreemdelingenrecht (Geannuleerd)

  Een verdiepend overzicht van nieuwe evoluties in het vreemdelingenrecht (wijzigingen in wetgeving, rechtspraak en administratieve praktijken).

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 25november2020

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht (Volzet)

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3december2020

  Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Volzet)

  Welke verblijfsbescherming en welke sociale rechten krijgen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in ons land, en hoe kunnen zij hun rechten uitoefenen?

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3december2020

  Belgische nationaliteitswetgeving

  Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 8december2020

  Verblijf burgers van de Unie

  De mogelijkheden om als burger van de Unie in België te verblijven.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 11december2020

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht (Volzet)

  Deze vorming wordt verplaatst naar 11 en 18 december 2020

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken?

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor ambtenaren burgerzaken

  In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsprocedures gezinshereniging

  In deze vorming geven we een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsreglementering EU-burgers

  In deze opleiding krijg je een helder overzicht van de voorwaarden, verblijfsprocedures, de administratieve praktijk en relevante rechtspraak over vrij personenverkeer binnen de Europese Unie.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Intervisie Internationaal familierecht voor gemeenteambtenaren

  In elke gemeente of regio krijgen gemeenteambtenaren te maken met knelpunten in het internationaal familierecht. Een expert in het familiaal IPR bespreekt deze knelpunten met jullie, geeft een aantal basisprincipes van het IPR mee, en gaat na wat jullie van onze dienstverlening verwachten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Inleiding verblijfsrecht

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Juridische afbakening doelgroep inburgering

  Programma en inhoud van deze vorming zijn overeen te komen. Verschillende modules zijn mogelijk: module overzicht verblijfsstatuten, module juridische afbakening doelgroep inburgering, module arbeidskaarten, ...

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering