Vormingen

print

Op zoek naar opleidingsactiviteiten van de dienst Certificering Sociaal Tolken? Die vind je op de website van het Agentschap.

  • 6december2022

    Tewerkstelling van vreemdelingen

    De mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken: ofwel als arbeidsmigrant, ofwel via andere migratievormen waarbij het verblijfsstatuut toelaat om te werken.

    Kortrijk
    Agentschap Integratie en Inburgering