Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 14januari2020

  Samenwerken in diversiteit

  Samenwerken met mensen van andere origine betekent geconfronteerd worden met andere culturele en levensbeschouwelijke gewoontes. Sommige van die gewoontes kunnen we makkelijk begrijpen, andere zaken stoten ons eerder tegen de borst.

  De Haan
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 17januari2020

  De impact van migratie op identiteitsontwikkeling bij jongeren

  Wat doet migratie met de identiteit van een jongere? Laat je inspireren om vanuit een breder perspectief naar jongeren te kijken binnen de hulpverlening, het onderwijs, de vrijetijdssector, …

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 21januari2020

  Duidelijke taal

  Hoe spreek je Nederlands met iemand die de taal nog leert? Wat kan je doen om de communicatie vlot te laten verlopen?  Hoe maak je van een gesprek een oefenkans Nederlands voor de anderstalige? Welke factoren hebben een invloed op het leren van een andere taal?

  Zedelgem
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 31januari2020

  Hoe versterk je je communicatie in een interculturele omgeving?

  We gaan op een interactieve manier aan de slag met de communicatie in je team en met je cliënten.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3februari2020

  Samenwerken in diversiteit

  Samenwerken met mensen van andere origine betekent geconfronteerd worden met andere culturele en levensbeschouwelijke gewoontes. Sommige van die gewoontes kunnen we makkelijk begrijpen, andere zaken stoten ons eerder tegen de borst.

  Wingene
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 6februari2020

  Kruispuntdenken in de praktijk

  Aan de hand van kruispuntdenken leer je kritisch kijken naar je eigen referentiekader. Op welke manier benader je mensen in je werkomgeving? Je leert je blinde vlekken, je privileges en uitsluitingsmechanismen herkennen.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering, Kenniscentrum WWZ
 • 10februari2020

  Omgaan met discriminerende en racistische uitspraken

  Discriminerende en racistische uitspraken zijn helaas niet uitzonderlijk.  We horen ze in de media, op familiefeesten, van buren, collega’s, …. Wat zijn achterliggende oorzaken van dergelijke uitspraken? Is racisme individueel of ook institutioneel?

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 18februari2020

  Inburgering in de praktijk

  Wil je graag meer weten over het inburgeringstraject voor nieuwkomers? Dan is deze workshop wat je zoekt. Vanuit het perspectief van inburgeraars maak je kennis met het inburgeringstraject en alles wat hierbij komt kijken. Je ervaart hoe ze het traject doorlopen.

  Diksmuide
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3maart2020

  Duidelijke taal

  Hoe spreek je Nederlands met iemand die de taal nog leert? Wat kan je doen om de communicatie vlot te laten verlopen?  Hoe maak je van een gesprek een oefenkans Nederlands voor de anderstalige? Welke factoren hebben een invloed op het leren van een andere taal?

  Anzegem
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor ambtenaren burgerzaken

  In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Intervisie Internationaal familierecht voor gemeenteambtenaren

  In elke gemeente of regio krijgen gemeenteambtenaren te maken met knelpunten in het internationaal familierecht. Een expert in het familiaal IPR bespreekt deze knelpunten met jullie, geeft een aantal basisprincipes van het IPR mee, en gaat na wat jullie van onze dienstverlening verwachten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsreglementering EU-burgers

  In deze opleiding krijg je een helder overzicht van de voorwaarden, verblijfsprocedures, de administratieve praktijk en relevante rechtspraak over vrij personenverkeer binnen de Europese Unie.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsprocedures gezinshereniging

  In deze vorming geven we een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Juridische afbakening doelgroep inburgering

  Programma en inhoud van deze vorming zijn overeen te komen. Verschillende modules zijn mogelijk: module overzicht verblijfsstatuten, module juridische afbakening doelgroep inburgering, module arbeidskaarten, ...

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken?

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Overzicht verblijfsstatuten, -documenten en -procedures

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering

Pagina's