Vormingen

print

De opleidingsactiviteiten van de dienst Certificering Sociaal Tolken vind je op de website van het Agentschap.

 • 31mei2023

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun.

  Mechelen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 9juni2023

  Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

  Welke verblijfsbescherming en welke sociale rechten krijgen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in ons land, en hoe kunnen zij hun rechten uitoefenen?

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 13juni2023

  Omstaanderstraining: reageren als actieve omstaander op ongewenst gedrag

  Leer in deze interactieve training het omstaanderseffect te doorbreken. We reiken interventiestrategieën aan om effectief te reageren op ongewenst gedrag in verschillende contexten.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 12september2023

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  De mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken: ofwel als arbeidsmigrant, ofwel via andere migratievormen waarbij het verblijfsstatuut toelaat om te werken.

  Mechelen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 14september2023

  Omstaanderstraining: reageren als actieve omstaander op ongewenst gedrag

  Leer in deze interactieve training het omstaanderseffect te doorbreken. We reiken interventiestrategieën aan om effectief te reageren op ongewenst gedrag in verschillende contexten.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 19september2023

  Basisvorming 'Cultuursensitief handelen'

  Hoe werk je als dienst- of hulpverlener, ook bij cliënten met een migratieachtergrond, stap voor stap aan verbinding?

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 21september2023

  Mentaal welbevinden van nieuwkomers

  Migreren is een heftige ervaring, die kan zorgen voor angst, stress, gevoelens van onrecht en machteloosheid. Deze vorming geeft inzicht in wat dit voor de nieuwkomer betekent en hoe jij hierbij gepast kan ondersteunen.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 28september2023

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3oktober2023

  Belgische nationaliteitswetgeving

  Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3oktober2023

  Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen

  Overzicht van de verschillende betalingsregelingen voor medische zorg,  gerelateerd aan de verschillende verblijfssituaties van vreemdelingen.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 5oktober2023

  Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

  Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

  Mechelen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 12oktober2023

  Inleiding verblijfsrecht

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 26oktober2023

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 31oktober2023

  Belgische nationaliteitswetgeving

  Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 14november2023

  Inleiding verblijfsrecht

  Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Kortrijk
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 14november2023

  Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen

  Overzicht van de verschillende betalingsregelingen voor medische zorg,  gerelateerd aan de verschillende verblijfssituaties van vreemdelingen.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 16november2023

  Basisvorming 'Cultuursensitief handelen'

  Hoe werk je als dienst- of hulpverlener, ook bij cliënten met een migratieachtergrond, stap voor stap aan verbinding?

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 23november2023

  Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht

  Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 5december2023

  Verblijf Unieburgers

  De mogelijkheden om als Unieburger in België te verblijven.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 1januari2030

  Sneltest wooncode - wachtlijst

  Wachtlijst voor de vorming ‘sneltest wooncode’.

  Online aanbod
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor ambtenaren burgerzaken

  In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Intervisie Internationaal familierecht voor gemeenteambtenaren

  In elke gemeente of regio krijgen gemeenteambtenaren te maken met knelpunten in het internationaal familierecht. Een expert in het familiaal IPR bespreekt deze knelpunten met jullie, geeft een aantal basisprincipes van het IPR mee, en gaat na wat jullie van onze dienstverlening verwachten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken?

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsprocedures gezinshereniging

  In deze vorming geven we een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsreglementering EU-burgers

  In deze opleiding krijg je een helder overzicht van de voorwaarden, verblijfsprocedures, de administratieve praktijk en relevante rechtspraak over vrij personenverkeer binnen de Europese Unie.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering

Pagina's