Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - S.11.0076.F - 22-10-2012

  Art. 57, § 2, 2° OCMW-wet - gezin met minderjarige kinderen in onwettig verblijf – art. 3 KB 24 juni 2004 – art. 4 KB 24 juni 2004 – verklaring van afstand op dag van steunaanvraag – behoeftigheidsonderzoek – cassatieberoep verworpen

 • Arbeidshof / Antwerpen - 2011/AA/584 - 17-10-2012

  Marokko - onwettig verblijf - Art. 57, § 2 OCMW-wet – weigering – dringende medisch hulp – behandeling niet onmiddellijk noodzakelijk of acuut - terugkeer praktisch mogelijk – verzorging in herkomstland mogelijk - niet dringend – gegrond

 • Arbeidshof / Antwerpen - 2011/AA/252 - 12-09-2012

  Leefloon - werkbereidheid - taalvereiste - gegrond

 • Hof van Cassatie - S.11.0102.F - 10-09-2012

  Maatschappelijke dienstverlening - weigering tot acteren steunaanvraag – weigering steunaanvraag – afgeleid uit de omstandigheden - artikel 58, § 1 en 2 OCMW-wet – art. 71, eerste en tweede lid OCMW-wet – cassatieberoep verworpen

 • Hof van Cassatie - P.12.1028.F - 27-06-2012

  BGV - detentie – art. 72 Vw. - art. 7, derde lid Vw. – art. 1, 11° Vw. - voorwaarden – wettigheid - subsidiariteit – risico op onderduiken – cassatieberoep verworpen

 • Arbeidshof / Luik - 2011/AL/592 - 16-05-2012

  Asielzoeker - verzadiging opvangnetwerk - niet-toewijzing - geen bijzondere omstandigheid - art. 11, § 3 Opvangwet - uitzonderlijke omstandigheid - art. 11, § 4 Opvangwet - motiveringsplicht - materiële hulp - onmogelijke uitvoering in natura - schadevergoeding - schade niet bewezen - ongegrond

 • Hof van Cassatie - p.12.0749.F - 16-05-2012

  Detentie – beroep – controle door onderzoeksgerechten - art. 7, derde lid Vw. – noodzakelijkheid - subsidiariteit – risico op onderduiken – cassatieberoep verworpen

 • Arbeidshof / Brussel - 2010/AB/976 - 03-05-2012

  Asielzoeker - verzadiging opvangnet - niet-toewijzing - bijzondere omstandigheid - art. 11, § 3 Opvangwet - schade en/of behoeftigheid niet bewezen - ongegrond

 • Hof van Cassatie - P.12.0291.F - 21-03-2012

  BGV – detentie - art. 72, tweede lid Vw. – controle door onderzoeksgerechten - art. 8 EVRM – geen opportuniteitstoets – wettigheid – cassatie

 • Hof van Cassatie - C.11.0394.F - 24-02-2012

  Art. 34 Verordening 44/2011 - buitenlandse beslissing - erkenning - openbare orde - naleving recht van verdediging in lidstaat van herkomst - beoordeling door de Belgische rechter – verwerping

 • Arbeidshof / Luik - 2011/AL/604 - 01-02-2012

  Asielzoeker – code 207 – vrijwillige opheffing verplichte plaats inschrijving – opvangcentrum – art. 13 Opvangwet 12/01/2007 – bijzondere omstandigheden – afwezigheid KB mbt procedureregels - risico op willekeur – schijn van recht – materiële hulp – opvang in opvangstructuur - veroordeling Fedasil – uitvoering bij equivalent tot aan uitspraak bodemrechter

 • Hof van Cassatie - P.11.2130.F - 18-01-2012

  BGV – detentie - art. 72, tweede lid Vw. – controle door onderzoeksgerechten - art. 3 EVRM – geen opportuniteitstoets – wettigheid – cassatie

 • Hof van Cassatie - P.11.2042.F - 21-12-2011

  Detentie - wettigheidstoezicht - formele geldigheid akte - kennelijke beoordelingsfout of feitelijke vergissing - onevenredige inmenging in privé- en gezinsleven - art. 3 EVRM - art. 5 EVRM - art. 8 EVRM - vrijheidsberoving volgens wettelijke voorschriften - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.11.1623.F - 14-12-2011

  Art. 75 Vw. – art. 2, § 2, b) Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG – onwettig verblijf – gevangenisstraf – meerdere misdrijven – unierecht - geen schending

 • Arbeidshof / Gent - 2010/AR/224 - 09-12-2011

  Art. 57, § 2 OCMW-wet - onwettig verblijf - ouder met minderjarig kind - materiële hulp - fundamenteel recht - art. 10, 11, 22 en 23 Gw. - art. 2, 3, 24.1, 26 en 27 Kinderrechtenverdrag -bevoegdheidsprobleem - verzadiging opvangnetwerk Fedasil - uitzonderingsbepaling vervalt - OCMW verantwoordelijk voor steun - tot opname door Fedasil of tot verlaten grondgebied - beroep ongegrond

 • Hof van Cassatie - P.11.1497.F - 30-11-2011

  Art. 75 Vw. – Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG – onwettig verblijf – gevangenisstraf – eerder veroordeling wegens onwettig verblijf - unierecht - geen schending

 • Hof van Cassatie - S.11.0067.F - 21-11-2011

  Maatschappelijke integratie - Toekenningsvoorwaarden - Categorie van begunstigden - Samenwoning - Begrip - Gemeenschappelijke regeling van de huishoudelijke aangelegenheden - Een van de samenwonenden heeft geen bestaansmiddelen - Illegaal verblijf van de samenwonende - Economisch-financieel voordeel

Pagina's