Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25358/12 - 27-01-2015

  (Paradiso en Campanelli t. Italië) Artikel 8 EVRM – recht op familie- en privéleven – schending – draagmoederschap – geboorteregistratie – ouderlijke zorg – biologische verwantschap – voogdij – de facto familieband

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 15/1/C - 23-01-2015

  Financiële steun – kort geding – onwettig verblijf – BGV – plaatsing minderjarig kind door jeugdrechtbank – onmogelijkheid om terug te keren – dringende medische hulp – art. 584 Ger. W. - art. 1 en 57 OCMW-Wet – art. 8 EVRM – gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 13/498/A - 16-01-2015

  Financiële steun – onwettig verblijf - zwangerschap – BGV – onmogelijkheid om het grondgebied te verlaten – medische overmacht – art. 57, § 2 OCMW-wet gegrond – vernietiging beslissing – Cass. 18 december 2000 – Arbitragehof 30 juni 1999 – vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 18039/11 - 15-01-2015

  (A.A. t. Frankrijk) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling – uitwijzing naar Soedan – etnische minderheden – oppositiebeweging in Darfoer – beoordeling van de bewijzen van foltering – medisch attest – geloofwaardigheid – schending bij terugkeer naar Soedan

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 80086/13 - 15-01-2015

  (A.F. t. Frankrijk) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling – uitwijzing naar Soedan – etnische minderheden – oppositiebeweging in Darfoer – beoordeling van de bewijzen van foltering – medisch attest – geloofwaardigheid – schending bij terugkeer naar Soedan

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 52265/10 - 16-12-2014

  (Chbihi Loudoudi en anderen t. België) Artikel 8 EVRM – recht op familie- en privéleven – geen schending – adoptie – kafala – de facto familieleven – precaire verblijfssituatie – artikel 14 EVRM – verbod van discriminatie – geen schending – artikel 6(1) EVRM – recht op toegang tot het gerecht – kennelijke ongegrondheid – geen schending

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 14/10235/A en 14/10236/A - 03-12-2014

  Medische kosten hospitalisatie – art. 57, §2 OCMW-Wet – illegaal verblijf – behoeftigheid – dringende medische hulp – ruime interpretatie – gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 13/2779/A - 14-11-2014

  Medische kosten hospitalisatie – toerist – art. 1 en 57 OCMW-Wet – dringende medische hulp – behoeftigheid en overmacht – Tuberculose – verzekering – geen onderhoudsverplichting tussen (schoon)broers- en zussen – gegrond – vernietiging beslissing

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 12/9421/A - 12-11-2014

  Buitenlandse werknemer - arbeidskaart B - arbeidsongeval - niet aangifte arbeidsongeval - wanbetaling loon - onrechtmatig ontslag: ongegrond - achterstallig loon: ongegrond - strafonderzoek hangend: nog geen uitspraak over verbrekingsvergoeding en aangifte arbeidsongeval

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 29217/12 - 04-11-2014

  (Tarakhel t. Zwitserland) Artikel 3 EVRM – Dublinoverdracht naar Italië – opvangomstandigheden – belang van de kinderen – nood aan individuele garanties – schending bij overdracht zonder voldoende garanties

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16643/09 - 21-10-2014

  (Affaire Sharifi e.a. t. Italië en Griekenland) Artikel 13 EVRM – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – schending door Griekenland en Italië – artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling – schending door Griekenland en Italië – artikel 4 Protocol 4 EVRM – verbod van collectieve uitzetting – schending door Italië.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 12738/10 - 03-10-2014

  (Jeunesse t. Nederland) Weigering verblijf - Suriname - moeder - 16 jaar verblijf bij gezin - echtgenote van Nederlander - drie gemeenschappelijke Nederlandse kinderen - hoger belang van het kind - art. 8 EVRM - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 140/10 - 04-09-2014

  (Trabelsi t. België) Artikel 3 EVRM – verbod van onmenselijke en vernederende behandeling – uitlevering – levenslange gevangenisstraf – nood aan mogelijkheid vervroegde invrijheidsstelling – schending – artikel 34 EVRM – individueel klachtrecht – niet-naleven voorlopige maatregel – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 17897/09 - 04-09-2014

  (M.V. en M.T. t. Frankrijk) Artikel 3 EVRM – verbod van onmenselijke en vernederende behandeling – Tsjetsjenen – profiel van personen met een verhoogd risico – schending in geval van uitwijzing – artikel 13 EVRM – recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – fast-track procedure – geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 52701/09 - 10-07-2014

  (Mugenzi t. Frankrijk) Gezinshereniging - recht op gezinsleven - vluchtelingstatus - belangen van het kind - art. 8 EVRM - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 19113/09 - 10-07-2014

  (Senigo Longue t. Frankrijk) Gezinshereniging - recht op gezinsleven - vluchtelingstatus - belangen van het kind - art. 8 EVRM - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 2260/10 - 10-07-2014

  (Tanda-Muzinga t. Frankrijk) Gezinshereniging - recht op gezinsleven - vluchtelingstatus - belangen van het kind - art. 8 EVRM - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 29176/13 - 08-07-2014

  (D. et al t. België) Artikel 8 EVRM – recht op respect voor het gezinsleven – draagmoederschap – tijdelijke scheiding in afwachting van aflevering reisdocument – niet onredelijk lang – geen schending

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 13/0475/A - 26-06-2014

  Buitenlandse werknemer zonder papieren - arbeidsongeval - bewijs arbeidsovereenkomst - Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - getuigenverhoor

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 65192/11 - 26-06-2014

  (Mennesson t. Frankrijk) Draagmoederschap - Verenigde Staten - weigering tot erkenning biologische vader - art. 8 EVRM - schending tav kinderen - recht op privéleven

Pagina's