Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 53608/11 - 19-12-2013

  (B.M. t. Griekenland) Artikel 3 EVRM – verbod op onmenselijke of vernederende behandeling – schending – opsluitingsomstandigheden

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 33441/10, 33468/10, 33476/10 - 19-12-2013

  (CD t. Griekenland) Artikel 3 EVRM – verbod op onmenselijke of vernederende behandeling – schending – opsluitingsomstandigheden – artikel 5, § 4 EVRM – recht op spoedige rechterlijke beslissing over rechtmatigheid opsluiting – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 7974/11 - 19-12-2013

  (N.K. t. Frankrijk) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – Pakistan – aanhanger Ahmadiyya geloof – risico voor verdachten van proselitisme – voordeel van de twijfel voor asielzoeker – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1231/11 - 19-12-2013

  (T.K.H. t. Zweden) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – Irak – algemene veiligheidssituatie – medewerking met oud regime – medewerking met Amerikaans leger – gevaar door milities – bloedwraak – intern vestigingsalternatief – geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 58165/10 - 12-12-2013

  (Kuroshvili t. Griekenland) Artikel 3 EVRM – verbod op onmenselijke of vernederende behandeling – schending – opsluitingsomstandigheden – artikel 5, § 4 EVRM – recht op spoedige rechterlijke beslissing over rechtmatigheid opsluiting – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 32265/10 - 05-12-2013

  (Kismoun t. Frankrijk) naam - voornaam – kind verlaten door monder en opgevangen door vader - dubbele nationaliteit - gebruik naam vader in Algerije - vraag tot naamswijziging in Frankrijk - weigering - onvoldoende onderzoek naar motieven van de aanvraag - geen belangenafweging - art. 8 EVRM - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 27853/09 - 26-11-2013

  (X./Letland) – artikel 8 EVRM – internationale kinderontvoering - artikel 13 Haags Kindontvoeringsverdrag – uitzondering op principe onmiddellijke terugkeer – onderzoek – schending

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 13/10325/A - 26-11-2013

  maatschappelijke dienstverlening - art. 9ter Vw. - medische overmacht - terugkeer absoluut onmogelijk

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 18-11-2013

  Art. 57, § 2 OCMW-wet – art. 1 KB 12 december 1996 – onwettig verblijf - dringende medische hulp – medische hulp die geen uitstel lijdt – behoeftigheid – rekening met hogere kosten – geen RIZIV-tussenkomst – medische attest - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 56028/10 - 14-11-2013

  (M.D./België) Asielzoeker - Guinee-Bissau - art. 5.4 EVRM - detentie - spoedige beslissing - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 40042/11 - 14-11-2013

  (Z.M. t. Frankrijk) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – Congo – oppositielid – Mouvement de Libération du Congo (MLC) – Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 71825/11 - 24-10-2013

  (Housein t. Griekenland) Minderjarige – artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – geen uitputting interne rechtsmiddelen – artikel 5 EVRM – recht op vrijheid en op spoedige beslissing over rechtmatigheid opsluiting – schending – artikel 9 EVRM – vrijheid van religie – geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 65303/10 - 17-10-2013

  (Budrevich/Tsjechië) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – Wit-Rusland – politieke vervolging – subsidiaire bescherming toegekend – geen slachtofferstatus – onontvankelijk – artikel 13 EVRM – recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – relevante nieuwe feiten – klacht niet voldoende ernstig onderzocht – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 18913/11 - 10-10-2013

  (K.K./Frankrijk) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – Iran – voormalig lid geheime dienst – weigering asielaanvraag – procedurele toetsing – risico niet voldoende ernstig onderzocht – documenten te gemakkelijk in twijfel getrokken – voordeel van de twijfel voor asielzoeker – schending – artikel 13 EVRM – recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – versnelde asielprocedure – verzoeker verantwoordelijk voor laattijdige aanvraag – geen schending

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - KG 13/12/C - 10-10-2013

  Moeder - onwettig verblijf – minderjarige kinderen – wettig verblijf – maatschappelijke dienstverlening – weigering - art. 584 Ger. W. - kort geding - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 31890/11 - 03-10-2013

  (Nizomkhon Dzhurayev/Rusland) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling –Tadzjikistan – uitleveringsbeslissing – weigering asielaanvraag – extraordinary rendition –positieve verplichtingen – schending – artikel 34 EVRM – niet-naleven voorlopige maatregel – schending

 • Arbeidsrechtbank / Bergen - 12/1655/A - 25-09-2013

  Gezinshereniging - art. 57quinquies OCMW-wet – maatschappelijke dienstverlening - familielid van een Belg – geen familielid van een unieburger – art. 24, tweede lid Richtlijn 2004/38/EG - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26268/08 - 19-09-2013

  (Tuncer Günes t. Turkije) - art. 14 EVRM - art. 8 EVRM - Art. 187 Turks Burgerlijk Wetboek - naamsverandering na huwelijk- EHRM Ünal Tekeli vs Turkije - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 10466/11 - 19-09-2013

  (R.J./Frankrijk) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – Rule 39 – Tamil – medisch attest – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 61204/09 - 05-09-2013

  (I./Zweden) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – terugkeer naar Rusland – geloofwaardigheid – cumulatief effect aanwijzingen – schending – Artikel 36 EVRM – tussenkomst andere lidstaat – niet toepasselijk in context artikel 3 EVRM

Pagina's