Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/1615/A - 12-09-2016

  Maatschappelijke dienstverlening – illegaal verblijf – art. 57, § 2, 1° OCMW-wet – erkende staatloze – onuitwijsbaar – overmacht – Cass. 18 december 2000 – GwH 19 december 2009 en 11 januari 2012 – onmogelijkheid om terug te keren naar Turkije expliciet bevestigd in vonnis staatloosheid – bestaan van administratieve overmacht die toepassing art. 57, § 2, 1° OCMW-wet verhindert - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14344/13 - 06-09-2016

  (Alimov t. Turkije) Artikel 5 EVRM – administratieve detentie in Turkije – illegale detentie –recht op informatie – recht op spoedig rechtsmiddel en op vergoeding – schending – artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – slechte detentieomstandigheden – schending – artikel 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) – geen juridische bijstand – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 18152/11 - 06-09-2016

  (Erkenov t. Turkije) Artikel 5 EVRM – administratieve detentie in Turkije – illegale detentie –recht op informatie – recht op spoedig rechtsmiddel –recht op vergoeding – schending – artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – slechte detentieomstandigheden – geen schending

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 16/6/K - 01-09-2016

  Tweede asielaanvraag – verlenging van de materiële hulp – eenzijdig verzoekschrift – volstrekte noodzakelijkheid – art. 584 Ger. W. – eis tot verlenging materiële hulp toelaatbaar en gegrond – verlenging opvang in afwachting geschil voor de bodemrechter – veroordeling Fedasil

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49734/12 - 01-09-2016

  (V.M. t. Verenigd Koninkrijk) Schending artikel 5 § 1 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – kwetsbaarheid – arbitraire detentie

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 2016/014711 - 01-09-2016

  Buitenlandse werknemer zonder papieren - zwartwerk - niet-aangegeven arbeid - illegale tewerkstelling - wanbetaling loon - tewerkstelling in restaurant - ontslag zonder opzeg - bewijs arbeidsovereenkomst - niet genoeg bewijzen voor periode tewerkstelling - ongegrond

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 16/5/K - 24-08-2016

  Tweede asielaanvraag – verlenging van de materiële hulp – art. 7 Opvangwet – eenzijdig verzoekschrift – volstrekte noodzakelijkheid – art. 584 Ger. W. – eis tot nietigverklaring niet toelaatbaar – eis tot verlenging materiële hulp toelaatbaar en gegrond – verlenging opvang in afwachting geschil voor de bodemrechter – veroordeling Fedasil

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 59166/12 - 23-08-2016

  (J.K en anderen t. Zweden) Schending artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling - uitwijzing naar Irak - herkomstlandeninformatie - verergerde situatie in Irak - geen bescherming door overheid

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9063/14 en 10410/14 - 21-07-2016

  (Foulon en Bouvet t. Frankrijk) Artikel 8 EVRM – recht op gezins- en privéleven – internationaal privaat recht – draagmoederschap – weigering overschrijving van Indiase geboorteakten– geen schending van het gezinsleven – schending van het privéleven van de kinderen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 56324/13 - 12-07-2016

  (A.M. t. Frankrijk) Artikel 5 §4 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – administratieve opsluiting – recht op spoedig beroep over rechtmatigheid van detentie – ruime bevoegdheid van de rechter – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 11593/12 - 12-07-2016

  (A.B. en anderen t. Frankrijk) Artikel 3 – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – administratieve opsluiting – schending ten aanzien van het 4jarig kind – Artikel 5 §1 en §4 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – recht op spoedig beroep over rechtsmatigheid van detentie – schending ten aanzien van het kind – Artikel 8 EVRM – recht op gezins- en privéleven – schending ten aanzien van het heel gezin

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 33201/11 - 12-07-2016

  (R.M. en M.M. en anderen t. Frankrijk) Schending van artikel 3 wat betreft de administratieve detentie van de kinderen – schending artikel 5 §§ 1en 4 – wat betreft de administratieve detentie van het kind.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 24587/12 - 12-07-2016

  (A.M. en anderen t. Frankrijk) Schending van artikel 3 – geen schending van artikel 5 §1 – geen schending van artikel 5 §4 – geen schending van artikel 8

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 68264/14 - 12-07-2016

  (R.K. t. Frankrijk) Onontvankelijk (artikel 3 i.v.m. terugkeer naar Rusland) – schending van artikel 3 (detentie) –schending van artikel 5 §1 – schending van artikel 5 §4 –schending van artikel 8

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 76491/14 - 12-07-2016

  (R.C. en V.C. t. Frankrijk) Schending van artikel 3 – geen schending van artikel 5 §1 – geen schending van artikel 5 §4 – geen schending van artikel 8

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 78514/14 - 07-07-2016

  (R.V. t. Frankrijk) Schending artikel 3 (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – asielaanvraag - geloofwaardigheid

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 29094/09 - 05-07-2016

  (A.M. t. Nederland) Geen schending artikel 3 (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) en artikel 13 (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) – artikel 1F VN-Vluchtelingenverdrag

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9912/15 - 05-07-2016

  (O.M. t. Hongarije) Detentie - asielzoeker - Iran - risico op onderduiking - proportionaliteit - individuele beoordeling - kwetsbaar profiel - schending art. 5 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 51362/09 - 30-06-2016

  (Taddeucci en McCall t. Italië) Artikel 14 EVRM juncto 8 EVRM – discriminatieverbod i.v.m. het recht op gezinsleven – ongehuwd homoseksueel koppel – weigering gezinshereniging – discriminatie op basis van de seksuele geaardheid –schending

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 14/7461/A - 28-06-2016

  Terugvordering betaalde kinderbijslag – art. 52 AKBW – kinderen woonden en gingen in Marokko naar school – geen vrijstelling – Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko en de administratieve schikking niet van toepassing – verlengde verjaringstermijn 5 jaar – valse vermeldingen – art. 120 AKBW - gegrond

Pagina's