Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 48475/09 - 24-03-2016

  (Sakir t. Griekenland) Unanimiteit – schending artikel 3 (verbod op foltering) en 13 EVRM (recht op een effectief rechtsmiddel) – detentieomstandigheden – gebrekkig onderzoek naar de ondergane agressie – artikel 2 EVRM niet van toepassing

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 43611/11 - 23-03-2016

  (F.G. t. Zweden) Asiel – schending artikel 2 en 3 EVRM – bekering tot het Christendom – verplichting om alle elementen te beoordelen – Grote Kamer

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 15/10764/A - 17-03-2016

  DMH - dringende medische hulp - dringendheid a posteriori - dringendheid na de zorgverstrekking - financiële steun - medische facturen

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 16/4248 - 16-03-2016

  Buitenlandse werknemer zonder papieren - zwartwerk - wanbetaling loon - loonachterstal - sociale zekerheidsbijdragen - gegrond - veroordeling tot betalen achterstallig loon en sociale zekerheidsbijdragen - aflevering loonfiches, tewerkstellingsattest, fiscale steekkaart, C4-formulier - verstek

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 15/3105/A - 10-03-2016

  Verlenging materiële hulp – alleenstaande moeder met vier kinderen – bijlage 19ter – AI – art. 7, § 3 Opvangwet – materiële hulp – belang van het kind – menselijke waardigheid – geen discretionaire bevoegdheid Fedasil – bijzondere omstandigheden – steunaanvraag bij OCMW – sociaal onderzoek – art. 43 en 57 Opvangwet – verlenging opvang in afwachting – vordering gedeeltelijk gegrond – veroordeling Fedasil – verplichting verzoekster om contact op te nemen met OCMW

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 30813/14 - 01-03-2016

  (K.J. t. Polen) Art. 8 EVRM - internationale kinderontvoering - recht op gezinsleven – artikel 13 Haags Kindontvoeringsverdrag – geen ernstig risico - geen objectief obstakel om terug te keren - geen negatieve impact op ontwikkeling kind - schending art. 8 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 44883/09 - 23-02-2016

  (Nasr en Ghali t. Italië) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – “buitengewone overdracht” naar Egypte door CIA agenten – medeplichtigheid van Italiaanse overheid – schending– Artikel 5 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – willekeurige detentie in Egypte – schending– Artikel 8 EVRM – recht op gezins en privéleven – inmenging niet door de wet voorzien – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 68453/13 - 23-02-2016

  (Pajic t. Kroatië) Seksuele geaardheid - gezinshereniging – schending artikel 8 (recht op gezinsleven) – schending artikel 14 (verbod van discriminatie)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 5124/11 - 11-02-2016

  (R.T. t. Griekendland) Toegang tot het grondgebied – artikel 3 (verbod op foltering) en 13 EVRM (recht op een effectief rechtsmiddel) – artikel 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid)

 • Arbeidsrechtbank / Hasselt - 15/1074/A - 11-02-2016

  Buitenlandse werknemer - vordering achterstallig loon - verplaatsingskosten - opzegvergoeding - mondelinge arbeidsovereenkomst - op onrechtmatige wijze verbreken arbeidsovereenkomst - verbrekingsvergoeding - vordering achterstallig loon gedeeltelijk gegrond - vordering verplaatsingskosten ongegrond - vordering verbrekingsvergoeding ongegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 37991/11 - 04-02-2016

  (Amadou t. Griekenland) Toegang tot het grondgebied – artikel 3 (verbod op foltering) en 13 EVRM (recht op een effectief rechtsmiddel) – artikel 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 11916/15 - 26-01-2016

  (R. t. Rusland) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – terugkeer naar Kyrgyzstan – Oezbeekse minderheid – schending – mishandeling in gesloten centrum – schending artikel 3 (materiële vlak)– gebrek aan onderzoek over mishandeling – schending artikel 3 (procedurele vlak)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 58424/11 - 21-01-2016

  (H.A. t. Griekenland) Toegang tot het grondgebied – artikel 3 (verbod op foltering) en 13 EVRM (recht op een effectief rechtsmiddel) – artikel 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 58689/12 - 19-01-2016

  (M.D. en M.A. t. België) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – Tsjetsjeense asielzoekers – meervoudige asielaanvraag – nieuwe elementen – schending bij terugkeer naar Rusland zonder voorafgaand onderzoek van de nieuwe elementen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 27081/13 - 19-01-2016

  (Sow t. België) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – terugkeer naar Guinee– meervoudige asielaanvraag – risico op een herbesnijdenis – niet voldoende bewezen – geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 13442/08 - 12-01-2016

  (A.G.R. t. Nederland) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling - artikel 1F Vluchtelingenverdrag (uitsluiting) – terugkeer naar Afghanistan

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25077/06 - 12-01-2016

  (A.W.Q. en D.H. t. Nederland) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling - artikel 1F Vluchtelingenverdrag (uitsluiting) – terugkeer naar Afghanistan

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 46856/07 - 12-01-2016

  (M.R.A. e.a. t. Nederland) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling - artikel 1F Vluchtelingenverdrag (uitsluiting) – terugkeer naar Afghanistan

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 8161/07 - 12-01-2016

  (S.D.M. e.a. t. Nederland) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling - artikel 1F Vluchtelingenverdrag (uitsluiting) – terugkeer naar Afghanistan

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39575/06 - 12-01-2016

  (S.S. t. Nederland) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling - artikel 1F Vluchtelingenverdrag (uitsluiting) – terugkeer naar Afghanistan

Pagina's