Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 15/14/K - 13-11-2015

  Beschikking op eenzijdig verzoekschrift – materiële opvang – geweigerde asielaanvraag – medische redenen – verlenging materiële hulp – art. 7, §3 Opvangwet – art. 3 EVRM – verlenging opvang tot beslissing ten gronde - veroordeling Fedasil

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 2015/8157 - 12-11-2015

  Buitenlandse werknemer zonder papieren - arbeidsongeval - verzekering - polis huispersoneel - bewijs arbeidsonvereenkomst - bewijs arbeidsongeval - Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 21459/14 - 03-11-2015

  (J.A. e.a. t. Nederland) Onontvankelijk – kennelijk ongegrond – artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – Dublin overdracht Italië

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 44095/14 - 29-10-2015

  (A.L. (X.W.) t. Rusland) Schending van artikel 2 EVRM (recht op leven) – schending van artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) – verwijdering naar China – doodstraf – slechte detentieomstandigheden in gesloten centrum en politiekantoor – eenzame opsluiting

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 15/1/K - 27-10-2015

  Beschikking – eenzijdig verzoekschrift – familie, één ernstig zieke – behandeling door Fedasil terugbetaald – verlenging medische redenen geweigerd – geen motivatie – tegenstrijdig met terugbetaling – duidelijk dat opvang wel nodig is – hoogdringendheid aangenomen – veroordeling van 50 euro per dag vanaf betekening – op bestaand adres – minstens tot einde van het jaar, voor de duur van de behandeling

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 15/5/K - 19-10-2015

  Beschikking op eenzijdig verzoekschrift – materiële opvang – geweigerde asielaanvraag – medische redenen – verlenging materiële hulp – art. 7, §2, 6° Opvangwet – aanvraag 9ter onontvankelijk – hangend beroep RvV – art. 3 EVRM – verlenging opvang tot beslissing ten gronde - veroordeling Fedasil

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 15/12/K - 15-10-2015

  Beschikking op eenzijdig verzoekschrift – materiële opvang – geweigerde asielaanvraag – medische redenen – verlenging materiële hulp – art. 7, §3 Opvangwet – aanvraag 9ter onontvankelijk – hangend beroep RvV – art. 3 EVRM – verlenging opvang voor periode van 3 maanden - veroordeling Fedasil

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 40081/14, 40088/14 en 40127/14 - 15-10-2015

  (L.M. en anderen t. Rusland) Schending artikel 2 (recht op leven) – schending artikel 3 (verbod op foltering) artikel 5 § 1 (recht op vrijheid en veiligheid) –Schending artikel 5 § 4 – schending artikel 34 (individuele verzoekschriften)

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 14/4961/A - 07-10-2015

  Gewaarborgde gezinsbijslag – attest van immatriculatie – AI – toegelaten of gemachtigd zijn tot verblijf – EHRM 15 februari 2006, nr. 58453/00, Niedzwiecki t. Duitsland – Cass. 13 mei 1996 – ongegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 14/145/A - 02-10-2015

  Maatschappelijke dienstverlening – dringende medische hulp - art. 57, § 2 OCMW-wet – illegaal verblijf – onverwijderbaarheid niet bewezen – asielaanvragen afgewezen – geen beslissing over regularisatieaanvraag – enkel recht op dringende medische hulp – geen recht op equivalent leefloon - beroep ongegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 15/6/K - 01-10-2015

  Beschikking op eenzijdig verzoekschrift - asielzoeker - Irak - opvang - nieuwe asielaanvraag na terugkeer naar land van herkomst - geen meervoudige asielaanvraag - rechtspraak Hof van Cassatie - veroordeling Fedasil

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 76100/13 - 24-09-2015

  (M.K. t. Frankrijk) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – terugkeer naar Algerije – veroordeling wegens moord op landgenoot in Frankrijk – wraak van de familie in Algerije – intern vluchtalternatief – geen schending – onontvankelijk

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 62116/12 - 22-09-2015

  (Nabil en anderen t. Hongarije) Detentie - asielzoekers - Somalië - onregelmatige binnenkomst in Hongarije - hangende asielaanvraag - vrijlating na toekenning subsidiaire bescherming - eerste drie dagen detentie gerechtvaardigd - schending art. 5 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 4601/14 - 10-09-2015

  (R.H. t. Zweden) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekster naar Mogadishu – geen reëel risico op vernederende behandeling enkel op basis van de algemene situatie in Mogadishu– ongeloofwaardig asielverhaal – geen schending bij terugkeer

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16483/12 - 01-09-2015

  (Khlaifia en andere t. Italië) Schending artikel 5 § 1 (recht op vrijheid en veiligheid) – Schending artikel 5 § 2 – Schending artikel 5 § 4 – schending artikel 3 – Schending artikel 4 van protocol 4 – Schending van artikel 13 iuncto artikel 3 en 4 Protocol nummer 4.

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 14/2210/A - 30-07-2015

  Equivalent leefloon – opvang – medische redenen – procedure 9ter ontvankelijk, maar ongegrond – illegaal gezin met minderjarige kinderen – art. 57, § 2 OCMW-wet – geen absolute onmogelijkheid om terug te keren – art. 3 EVRM – art. 60 OCMW-wet – RvS 23 april 2015, nr. 230.947 – geen termijn en geen voorwaarde van gedwongen of vrijwillige terugkeer - lopende beroepsprocedure bij RvV tegen beslissing 9ter Vw. – HvJ 18 december 2014, C-562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve t. Moussa Abdida – onmogelijkheid te vliegen vlak na bevalling – vordering tegen OCMW gedeeltelijk gegrond – vordering tegen Fedasil ongegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41903/10 en 41911/10 - 21-07-2015

  (A.H. en J.K. t. Cyprus) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – artikel 13 EVRM – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – onontvankelijk – niet-uitputting nationale rechtsmiddelen – kennelijke ongegrondheid – schrapping van de rol – artikel 5 § 1, § 2 en § 4 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – schending – artikel 4 Protocol 4 – verbod van collectieve uitzetting – geen schending.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41753/10, 41786/10, 41793/10, 41794/10, 41796/10, 41799/10, 41807/10, 41811/10, 41812/10, 41815/10, 41820/10, 41824/10, 41919/10 en 41921/10 - 21-07-2015

  (H.S. en anderen t. Cyprus) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – artikel 13 EVRM – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – onontvankelijk – niet-uitputting nationale rechtsmiddelen – kennelijke ongegrondheid – schrapping van de rol – artikel 5 § 1, § 2 en § 4 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – schending – artikel 4 Protocol 4 – verbod van collectieve uitzetting – geen schending.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41858/10 - 21-07-2015

  (K.F. t. Cyprus) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – artikel 13 EVRM – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – onontvankelijk – niet-uitputting nationale rechtsmiddelen – kennelijke ongegrondheid – schrapping van de rol – artikel 5 § 1, § 2 en § 4 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – schending – artikel 4 Protocol 4 – verbod van collectieve uitzetting – geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 18766/11 en 36030/11 - 21-07-2015

  (Oliari en anderen t. Italië) Artikel 8 EVRM - Huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen gelijkslachtige partners - ontbreken wettelijk kader - appreciatiemarge - schending

Pagina's