Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Arbeidsrechtbank / Hasselt - 15/1074/A - 11-02-2016

    Buitenlandse werknemer - vordering achterstallig loon - verplaatsingskosten - opzegvergoeding - mondelinge arbeidsovereenkomst - op onrechtmatige wijze verbreken arbeidsovereenkomst - verbrekingsvergoeding - vordering achterstallig loon gedeeltelijk gegrond - vordering verplaatsingskosten ongegrond - vordering verbrekingsvergoeding ongegrond

  • Arbeidsrechtbank / Hasselt - 231787 - 20-12-2013

    Dringende medisch hulp - onwettig verblijf - visum C medisch verblijf - geen voorwaarde

  • Arbeidsrechtbank / Nijvel - 11/1410/A - 09-09-2011

    Art. 57, § 8, vijfde lid OCMW-wet - art. 9ter Vw. - medische regularisatie - weigering - hangend beroep tot nietigverklaring en vordering tot schorsing bij RvV - niet van rechtswege schorsend - recht op maatschappelijke dienstverlening - lopende beroepsprocedure - daadwerkelijk rechtsmiddel - vernietiging bestreden beslissing - behoud van maatschappelijke dienstverlening gelijk aan leefloon