Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Arbeidsrechtbank / Hasselt - 15/1074/A - 11-02-2016

    Buitenlandse werknemer - vordering achterstallig loon - verplaatsingskosten - opzegvergoeding - mondelinge arbeidsovereenkomst - op onrechtmatige wijze verbreken arbeidsovereenkomst - verbrekingsvergoeding - vordering achterstallig loon gedeeltelijk gegrond - vordering verplaatsingskosten ongegrond - vordering verbrekingsvergoeding ongegrond

  • Arbeidsrechtbank / Hasselt - 231787 - 20-12-2013

    Dringende medisch hulp - onwettig verblijf - visum C medisch verblijf - geen voorwaarde

  • Arbeidsrechtbank / Bergen - 12/1655/A - 25-09-2013

    Gezinshereniging - art. 57quinquies OCMW-wet – maatschappelijke dienstverlening - familielid van een Belg – geen familielid van een unieburger – art. 24, tweede lid Richtlijn 2004/38/EG - gegrond