Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Arbeidsrechtbank / Ieper - 28414 - 18-05-2007

    Onwettig verblijvend gezin met minderjarig kind - recht op OCMW-steun - materiële opvang - artikel 57 § 2, 2° OCMW-wet - KB van 24 juni 2004 - wet van 27 december 2005 - aanwezigheid van de ouders

  • Arbeidsrechtbank / Ieper - 28122 - 01-09-2006

    Afgewezen asielzoekster - steun tarief alleenstaande - verzoek herziening steun tarief gezin met personen ten laste - weigering - kinderen niet ingeschreven in wachtregister - afschrift regularisatieaanvraag DVZ - voldoende bewijs - tarief gezin met personen ten laste

  • Arbeidsrechtbank / Ieper - 28090 - 03-03-2006

    Afgewezen asielzoekers - laattijdig beroep bij Raad van State - "herleving" code 207

Pagina's