Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 7841/14 - 23-10-2018

  (Levakovic t. Denemarken) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – openbare orde – (jeugd)criminaliteit – ernst van de feiten – vestiging in Denemarken sinds de leeftijd van 9 maanden – belangenafweging – zeer ernstige redenen om uitwijzing te rechtvaardigen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25593/14 - 23-10-2018

  (Assem Hassan Ali t. Denemarken) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – openbare orde – ernst van de feiten – belang van het kind – belangenafweging – zeer ernstige redenen om uitwijzing te rechtvaardigen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 17675/18 - 27-09-2018

  (Saidani t. Duitsland) Beslissing – kennelijk ongegrond – geen schending artikel 2 EVRM (recht op leven) - geen schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – nationale veiligheid – uitwijzing Tunesië

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14319/17 - 10-07-2018

  (X. t. Nederland) Geen schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Marokko – geen verzoek tot uitlevering – geen risico op foltering van verdachte van terrorisme in Marokko

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 66702/13 - 21-06-2018

  (S.Z. t. Griekenland) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering) – schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid) administratieve detentie – praktisch niet-uitvoerbare verwijdering - Syrië – Alternatieven voor detentie – detentie in politiekantoren

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 47781/10 - 12-06-2018

  (Zezev t. Rusland) Schending art. 8 EVRM (recht op gezinsleven) – beëindiging van verblijfsrecht echtgenoten van Russische onderdanen – nationale veiligheid – procedurele verplichtingen – geen toegang tot documenten veiligheidsdienst – schending gezinsleven

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 23038/15 - 12-06-2018

  (Gaspar t. Rusland) Schending art. 8 EVRM (recht op gezinsleven) – beëindiging van verblijfsrecht echtgenoten van Russische onderdanen – nationale veiligheid – procedurele verplichtingen – geen toegang tot documenten veiligheidsdienst – schending gezinsleven

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16026/12 - 05-06-2018

  (Amerkhanov t. Turkije) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering) – schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid) –administratieve detentie – uitlevering – Turkije – artikel 13 EVRM (recht op een daadwerkelijke rechtsmiddel)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 69929/12 - 05-06-2018

  (Batyrkhairov t. Turkije) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering) – schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid) –administratieve detentie – uitlevering – Turkije – artikel 13 EVRM (recht op een daadwerkelijke rechtsmiddel)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 68862/13 - 24-05-2018

  (N.T.P. en anderen t. Frankrijk) Geen schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – tijdelijke nachtopvang asielzoekers in daklozencentrum – grief op basis van art. 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) onontvankelijk

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 19017/16 - 17-05-2018

  (Ljatifi t. Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) Schending art. 1, 7de Protocol van het EVRM (procedurele waarborgen bij uitzetting) – beëindiging van verblijfsrecht – nationale veiligheid – procedurele verplichtingen – geen toegang tot geclassificeerde documenten – geen daadwerkelijke beoordeling door nationale rechters

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 63311/14 - 26-04-2018

  (Hoti t. Kroatië) Schending art. 8 EVRM (recht op privé- en familieleven) – geen schending artikel 14 EVRM (verbod van discriminatie) – staatloosheid – VN-Verdrag betreffende de status van Staatlozen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 46240/15 - 19-04-2018

  (A.S. t. Frankrijk) Geen schending art. 3 EVRM (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Marokko – geen risico op foltering van verdachte van terrorisme in Marokko – schending artikel 34 EVRM (medewerking met het Hof) – te snelle uitwijzing – effectieve uitwijzing ondanks voorlopige maatregel (art. 39 procedurereglement)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 21055/11 - 17-04-2018

  (Pirozzi t. België) Geen schending art. 6 EVRM (recht op een eerlijk proces) – geen schending artikel 5 § 1 (recht op vrijheid en veiligheid) – Europees aanhoudingsbevel- beginsel van wederzijds vertrouwen tussen lidstaten

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 75157/14 - 10-04-2018

  (Bistieva en anderen t. Polen) Schending art. 8 EVRM (recht op gezinsleven) – detentie in aangepast centrum voor gezinnen met minderjarige kinderen – belang van het kind – detentie als uiterste maatregel – plicht om alternatieven voor detentie te overwegen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39034/12 - 15-03-2018

  (A.E.A. t. Griekenland) Schending art. 13 EVRM (recht op een effectief rechtsmiddel) iuncto artikel 3 (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – toegang tot de asielprocedure – geen schending artikel 3 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9373/15 - 01-02-2018

  (M.A. t. Frankrijk) Schending art. 3 EVRM (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Algerije – openbare veiligheid – risico op foltering van verdachte van terrorisme in Algerije– schending door gedwongen terugkeer – schending artikel 34 EVRM (medewerking met het EHRM) – te snelle uitwijzing – effectieve uitwijzing ondanks voorlopige maatregel (art. 39 procedurereglement)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 22696/16 - 25-01-2018

  (J.R. en anderen t. Griekenland) Geen schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – EU-Turkije verklaring – Afghaanse asielzoekers – verblijfsomstandigheden in opvangcentrum Chios – geen schending artikel 5§1 f) EVRM (recht op vrijheid en veiligheid)- schending artikel 5 §2 (informatieplicht redenen van detentie)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 36417/16 - 09-01-2018

  (X t. Zweden) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Marokko – openbare veiligheid – risico op foltering van verdachte van terrorisme in Marokko – schending bij gedwongen terugkeer

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 60342/16 - 19-12-2017

  (A t. Zwitserland) Artikel 3 EVRM (verbod op foltering en vernederende en onmenselijke behandeling) – geen schending – artikel 2 EVRM (recht op leven) – geen schending - verwijdering naar Iran – Bekering tot het Christendom

Pagina's