Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen - 13-01-2016

    Asielzoeker – Rusland – Armeense origine – afpersing – geen grond zoals voorzien in Vluchtelingenconventie – vervolging van louter criminele aard – art. 48/4, § 2, b Vw. – geloofwaardige verklaringen – toekenning subsidiaire bescherming

  • Correctionele rechtbank / Leuven - 300 - 27-01-2011

    Schijnhuwelijk – valsheid in geschriften – opmaken en ondertekenen huwelijksakte zonder intentie om duurzame levensgemeenschap op te bouwen – art. 146bis BW – precair verblijf – vrouw zwanger van andere man twee maanden voor huwelijk – samenwoonst tot vlak na bekomen verblijfsvergunning – andere partners – buurtonderzoek – tegenstrijdige verklaringen – veroordeling – strafmaat – ernst van de feiten – strafrechtelijk verleden beklaagden – betaling kosten van het onderzoek – effectieve hoofdgevangenisstraf van 8 maanden – geldboete van 550 eur of vervangende gevangenisstraf

  • Correctionele rechtbank / Brussel - 16-03-2006

    Inbreuk op artikel 1, 2° Antiracismewet - antisemitisme - opschorting van straf